FNV en NVJ stellen regionale omroepen aansprakelijk voor forse onderbetaling medewerkers

donderdag 20 december 2018

Medewerkers van regionale omroepen, die ‘in dienst zijn’ via payroll-organisatie Tentoo worden fors uitgeknepen. Dit blijkt uit onderzoek van de NVJ en FNV.

(foto: Remco Gielen)

Negen regionale omroepen, NH Media, AT5, Omroep West, RTV Rijnmond, Omroep Brabant, RTV Drenthe, L1, RTV Oost en Omroep Fryslân, hebben een brief ontvangen in het kader van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), waarin de bonden hen verantwoordelijk houden voor de onderbetaling van omroepmedewerkers. ‘Zowel Tentoo als de regionale omroepen stellen we aansprakelijk voor onderbetaling in verschillende schijnconstructies’, aldus Lisa Blaas van FNV Handhaving & Naleving. Wais Shirbaz, NVJ: ‘Het kan niet zo zijn dat journalisten jarenlang onderbetaald worden in onzekere en ongewenste schijnconstructies.’

Verslechterde arbeidsvoorwaarden

Omroepmedewerkers doen jarenlang structureel werk via een payrollconstructie van Tentoo, waarbij ze recht hebben op dezelfde beloning als medewerkers in vaste dienst. Ze verdienen echter 30 tot 40% minder. Vervolgens worden ze van de ene op de andere dag doorgeschoven naar een fictief dienstverband, waarbij ze niet meer onder de cao vallen en geen vakantiegeld, vakantiedagen en pensioen opbouwen. Ondanks dat er aan het werk en de opdrachtgever niets verandert, verslechteren hun arbeidsvoorwaarden enorm.

De NVJ constateert dat de publieke omroepen een hogere ambitie nastreven dan hun budget dat toelaat. Het effect daarvan is dat zij die ambitie niet met goed werkgeverschap kunnen combineren en daardoor afwijken naar deze onwenselijke constructies om de personeelskosten te drukken. Omroepsecretaris Wais Shirbaz: ‘Wij steunen de hoge ambitie van de publieke omroepen, maar tegelijkertijd roepen we de omroepen en de politiek op om oog te hebben voor de ernst van de problematiek zoals we die nu aankaarten. Dit gaat uiteindelijk te koste van de kwaliteit en dat kunnen we ons allemaal niet permitteren.’

Verschil van mening omtrent schijnconstructies

De NVJ heeft het probleem met betrekking tot de flexibele schil al sinds eind 2017 uitdrukkelijk aan de orde gesteld bij de publieke omroepen. Shirbaz: ‘Die gesprekken hebben toen tot aantal afspraken geleid. Op basis daarvan hoopten we de problematiek bij de publieke omroepen gezamenlijk met de werkgevers op te pakken. Begin deze maand  hebben we na ons laatste gesprek met de RPO en NPO helaas moeten vaststellen dat we wezenlijk van mening verschillen over de ernst en de omvang van de onwenselijke schijnconstructies bij de publieke omroepen.’

De omroepen ontkennen het probleem maar tegelijkertijd zijn zij niet bereid om de nodige gegevens te verstrekken aan de NVJ. ‘We zijn altijd bereid tot overleg, maar het moet wel tot een conclusie leiden waar beide partijen achter staan. Tegenwoordig is het verkrijgen van een tijdelijk contract bij de meeste publieke omroepen een zeldzaamheid, laat staan een contract voor onbepaalde tijd. Een ruime meerderheid van alle nieuwe journalisten worden of in een payroll- of in een freelance constructie gedrukt.’

2,5 miljoen euro

De regionale omroepen, aangesloten bij de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO), hebben via schijnconstructies jaarlijks minstens 2,5 miljoen euro te weinig betaald aan arbeidskosten. Bezuinigingen vanuit de overheid op de regionale publieke omroep worden nu afgewenteld op de eigen medewerkers, die ongelijk worden behandeld en per saldo worden onderbetaald van publiek geld. Dat moet stoppen.

Programma’s maken heeft een prijs

De NVJ en FNV willen graag in gesprek met de RPO en Tentoo om tot een oplossing te komen. Daarnaast starten zij juridische procedures om gelijke beloning af te dwingen. Wais Shirbaz: ‘De regionale journalistiek is van groot belang voor onze lokale democratie en uiteindelijk de gehele maatschappij. We zullen ook de politiek oproepen een einde te maken aan constructies als het fictieve dienstverband. Programma’s maken, heeft een prijs!’.

Lees ook: