Een forum vol foto’s

woensdag 3 april 2013

JURIDISCH – Berichten op een forum worden vaak opgeleukt door een foto. Sommige forums bestaan zelfs geheel uit foto’s. Zolang deze foto’s met toestemming van de auteursrechthebbende worden geplaatst, is er niets aan de hand. Maar als dat niet het geval is, kun je de forumsite dan aansprakelijk stellen?

Degene die de foto openbaart zonder toestemming, is degene die inbreuk maakt op het auteursrecht en dus aansprakelijk. Voor internetdiensten geldt echter een beperkt aansprakelijkheidsregime. Op grond van het beperkte aansprakelijkheidsregime is een beheerder niet aansprakelijk indien de beheerder niet weet en redelijkerwijs niet behoort te weten van de auteursrechtinbreuk dan wel zodra hij dat weet of redelijkerwijs behoort te weten, prompt de foto verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt (notice-and-take-down). Dit beperkte aansprakelijkheidsregime kan onder omstandigheden ook gelden voor de beheerder van de forumsite. Of de site aansprakelijk is, hangt af van de rol die de beheerder speelt. Is dit een neutrale of actieve rol?

Wanneer de beheerder zich bemoeit met de inhoud van het forum, en aldus handelt als een soort redacteur, is er sprake van een actieve rol. De beheerder is dan aansprakelijk voor auteursrechtinbreuk voor door forumleden geüploade foto’s. Dit was bijvoorbeeld het geval bij het Brandweerforum. Op dit forum werden foto’s geplaatst door forumleden zonder toestemming van de desbetreffende fotografen. De rechter oordeelde dat de beheerder van het forum aansprakelijk is omdat hij meer doet dan de ‘beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk te maken’. Zo had de forumbeheerder moderatoren aangesteld die zich actief bemoeiden met de discussies op het forum en die zelf ook een groot deel van de foto’s hadden geplaatst. De rechter vond het ook van belang dat de beheerder niet had ingegrepen na klachten. Dit maakte dat de beheerder de inbreuk op auteursrechten op het forum kon worden aangerekend. Of er sprake is van een neutrale of een actieve rol zal dus steeds aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval moeten worden vastgesteld. Is er een actieve rol, dan kan de beheerder van het forum aansprakelijk worden gehouden voor door forumleden illegaal geplaatste foto’s.

Mira Herens, advocaat NVJ/NVF