Fotojournalist genoodzaakt de Persgroep voor de rechter te dagen

donderdag 4 oktober 2018

Fotojournalist en lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF), Ruud Rogier, heeft de Persgroep voor de rechter gedaagd. De Persgroep liet in juli weten niet mee te willen werken aan een procedure bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht over de billijkheid van de door de Persgroep gehanteerde tarieven. Hierdoor kan fotojournalist Rogier geen geschil bij de commissie inbrengen. De vorderingen van Rogier worden daarom aan de rechter voorgelegd. Rogier wordt gesteund door de NVJ/NVF.

(foto: Robin Utrecht, Hollandse Hoogte)

Geschillencommissie

De Geschillencommissie is opgericht na invoering van de Wet Auteurscontractenrecht op 1 juli 2015 om onder andere vast te stellen wat een billijk tarief is voor makers. De Persgroep is nauw betrokken geweest bij de oprichting van deze Geschillencommissie, via het Platform Creatieve Media-industrie. De opstelling van de Persgroep gaat in tegen het recente advies van minister Dekker die media-exploitanten juist oproept om aan te sluiten bij deze Geschillencommissie.

Tussenevaluatie Wet op 4 oktober

De Wet Auteurscontractenrecht – bedoeld om de positie van de maker te verbeteren en dus de marktmacht aan te pakken - wordt op 4 oktober in de Tweede Kamer geëvalueerd. De NVJ/NVF voeren campagne voor een betere wet namelijk: dwing opdrachtgevers zoals de Persgroep om aan te haken bij de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht en zorg dat freelancers een billijke vergoeding krijgen voor hergebruik van hun werk.    

Oproep aan Minister Dekker

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten (NVF) komen op voor de belangen van freelancers voor redelijke tarieven en goede algemene voorwaarden. Zij vinden dat minister Dekker moet ingrijpen om de beoogde bescherming van freelancers te waarborgen.  Als grote mediapartijen zoals de Persgroep niet bij de Geschillencommissie verschijnen, functioneert de wet feitelijk niet.

De Persgroep maakt hiermee een voor makers laagdrempelige vorm van bemiddeling door deskundigen vanuit de sector onmogelijk. De betrokken freelance fotojournalist wordt nu geconfronteerd met langdurige procedure bij de rechter. De bedoeling van de wetgever was om deze situatie te voorkomen.

Rosa Garcia López, secretaris NVJ en NVF: ‘De Persgroep heeft een aandeel van 43,5% op de Nederlandse dagbladmarkt. De machtspositie ten aanzien van individuele freelancers is evident. Dat de Persgroep niet bereid is om mee te werken aan een laagdrempelige procedure via de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht en een freelancer dwingt om de stap naar de rechter te zetten is veelzeggend. Freelancers worden met hun rug tegen de muur gezet. Procederen betekent immers einde oefening en dus geen opdrachten meer. Het getuigt van moed dat fotojournalist Ruud Rogier deze stap naar de rechter zet’.

Advocaat Otto Volgenant van Boekx Advocaten staat Ruud Rogier bij. Volgenant: ‘Rogier wordt door de Persgroep op pad gestuurd voor een foto in het Brabants Dagblad, is daar zo’n 2,5 a 3 uur mee bezig, en krijgt daar dan € 42,- voor. Dat is te weinig om van te leven. Bij de rechter vragen we nu om een billijke vergoeding van € 60,- per uur. Dat is voor een freelance fotojournalist redelijk, zeker als je het afzet tegen de nettowinst van meer dan € 100 miljoen die de Persgroep per jaar maakt.’   

Contact