Freedom House Barometer

maandag 3 mei 2010

Voor het achtste jaar opeenvolgend neemt de persvrijheid wereldwijd af, aldus de Freedom House Barometer die op maandag 3 mei werd gepresenteerd. Afgelopen jaar noteerde Freedom House tegenover iedere verbetering ergens in de wereld, twee verslechteringen. Nog maar 16 procent van de wereldbevolking leeft in landen waar persvrijheid is.

Freedom House constateert vier belangrijke trends voor wat betreft persvrijheid:

1. In belangrijke opkomende democratieën is persvrijheid kwetsbaar
In landen als Mexico, Thailand, de Filippijnen, Sri Lanka en Senegal en Oeganda verslechtert de situatie jaar in jaar uit aanmerkelijk, ook in 2009. De steun van regeringen in deze landen voor persvrijheid neemt af, de politieke druk op journalisten neemt toe en ook het aantal geweldsincidenten tegen journalisten stijgt, terwijl de overheden erg laks zijn in het actief opsporen en vervolgen van daders.

2. Autoritaire regimes breiden hun greep uit naar nieuwe media
In autoritair geleide landen, blijven de traditionele media in de greep van de staat. De overheden breiden hun invloed nu steeds meer uit naar controle op de tot nu toe relatief vrije nieuwe media. Voorbeelden hiervan zijn China, Rusland en Venezuela. Zij gebruiken de nieuwste technieken om toegang tot bepaalde soort informatie te blokkeren en informatie te censureren.

3. Positieve verschuivingen vooral te danken aan nieuwe regeringen
In landen waar afgelopen jaar verbetering te zien was op het gebied van persvrijheid, kun je dat vooral herleiden naar de positieve houding van de regeringen – vaak nieuw gevormd na verkiezingen. Zij hebben er voor gezorgd dat bijvoorbeeld in Bangladesh, Bhutan, Haïti, Nepal en Liberia de persvrijheid beter bij wet werd geregeld, dat pluriformiteit beter wordt gewaarborgd en dat meer mensen toegang krijgen tot meer radiozenders, televisie en internet.

4. Ook in landen met een relatief sterke democratie ligt persvrijheid onder vuur
Voorbeelden zijn: Israël met reisbeperkingen voor journalisten en censuur door militairen; en Italië met de steeds grotere macht van Berlusconi op de media.
Ook Zuid-Afrika en Namibië zijn het afgelopen jaar teruggevallen van de status ‘vrij’ naar ‘gedeeltelijk vrij’ .

Lees hier meer: Persvrijheid in de wereld en Beperkingen op persvrijheid nemen wereldwijd toe op de site van FreeVoice.