Freelance leden stemmen met miniem verschil voor voorstel verzekering AOV zzp’ers

dinsdag 3 maart 2020
Van de freelance leden stemde 42,2% voor en 41,1% tegen het voorstel van een verplichte AOV-verzekering. 16,7% vulde geen mening in. Met dit minieme verschil is duidelijk dat een groot deel van de leden bedenkingen heeft over het huidige voorstel. Hierin wordt onvoldoende antwoord geboden voor freelancers die de extra kosten niet kunnen doorberekenen in hun tarieven, gelet op de markt waarin journalisten opereren.
Betaalbaarheid van de verzekering weegt veruit het zwaarst (63,8%), aldus de poll, gevolgd door keuzevrijheid (28%) en toegankelijkheid (8,2%). Een meerderheid van de respondenten vindt dat die betaalbaarheid, gecombineerd met aanvullend beleid voor creatieven met weinig inkomen beter moet worden gewaarborgd (54,2%). Toch snapt ook 45,8% dat niet alles in één keer geregeld kan zijn.  Bij de keuzevrijheid in wachttijden en hoogte van de premie zegt 36,4% dat zij meer vrijheid willen hebben om zelf te kunnen kiezen. 47,1% kan leven met het huidige voorstel in keuzevrijheid. Voor wat betreft toegankelijkheid vindt een ruime meerderheid het prima (78,2%) dat alle zzp’ers zonder voorwaarden vooraf worden toegelaten. 
 
De NVJ ontving via de poll veel reacties waarin de freelancers hun kritiek uitten over het voorstel. Dat er een algemene verzekering komt vindt een aantal freelancers niet eens zo’n gek idee, hoewel er ook veel freelancers tegen het verplichte karakter zijn. Daarnaast laat een groot aantal freelancers weten dat zij de kosten te hoog vinden;  het uitkeringsbedrag te laag; er zijn weinig garanties voor de toekomst; en de zzp’er heeft weinig inbreng gehad in de totstandkoming van het voorstel.