Freelance leden stemmen over eindbod uitgevers freelance tarieven

woensdag 14 juli 2021

Er ligt een eindbod van de werkgevers over freelance tarieven en voorwaarden. Freelance journalisten en fotojournalisten, werkzaam in opdracht van uitgeverijbedrijven en die lid zijn van de NVJ, kunnen hierover hun stem uitbrengen. De NVJ betreurt het dat de uitgevers niet verder willen onderhandelen. Al ruim een jaar voert de NVJ gesprekken met mediabedrijven DPG en Mediahuis middels de Mediafederatie om tot betere tarieven en voorwaarden te komen voor freelance (foto)journalisten.

Foto: Richard Brocken/Hollandse Hoogte

Deze gesprekken met de mediabedrijven zijn ruim een jaar geleden ingezet nadat de fotojournalisten met de campagne Fotojournalistiek heeft een Prijs (FJHEP) de aandacht hebben gevestigd op alsmaar dalende tarieven. In 2020 sloten de schrijvende freelancers zich hier bij aan en onder de vlag van Journalistiek heeft een Prijs (JHEP) startten onderhandelingen. Het doel was om tot afspraken te komen in de uitgeverijsector en eerlijke tarieven en voorwaarden vast te leggen. Eerder heeft dit bij de Publieke Omroep geleid tot het succesvol afsluiten van een Fair Practice Code.

Wat volgde was een lang en taai traject van onderhandelingen. De uitgeverijen hebben aangegeven niet verder meer te willen onderhandelen: er ligt daarom een zogeheten eindbod van de werkgevers. De NVJ legt dit eindbod daarom voor aan de freelance leden die hier voor of tegen kunnen stemmen. 

Eindbod schiet tekort

Wais Shirbaz, onderhandelaar namens de NVJ: ‘Het is echt jammer dat de uitgevers hebben aangegeven niet verder te willen onderhandelen. Uitgevers zagen in dat verbetering van de tarieven in de uitgeverijsector noodzakelijk is om de kwetsbare positie van journalisten in de sector te verbeteren en daarmee de journalistiek te versterken. Alleen schiet het uiteindelijk eindbod tekort. Het doel van deze onderhandelingen was om tenminste een gelijk speelveld te bereiken. Daarom wilden wij met uitgevers in gesprek blijven om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.’

Wat is er bereikt?

  • Een minimum-uurtarief van 24 euro per uur voor een startende freelancer tot een minimum-uur tarief van 28 euro per uur voor een ervaren freelancer (de zogeheten zij-aan-zij werkers)
  • Indexatie van freelance tarieven conform de cao-loonsverhoging. Voor 2021 zou dat 2 procent zijn. Gezien het feit dat tarieven al jaren niet geïndexeerd zijn, is dit winst.

Waarom is het eindbod volgens de NVJ niet toereikend?

  • Minimumtarieven niet voldoende, waardoor de concurrentie op werkvoorwaarden tussen freelancers en werkenden onder de cao blijft bestaan.
  • Definitie voor opdracht- en woordtarieven ontbreekt: daardoor is geen controle mogelijk.
  • Opdrachttarieven zonder tijdskoppeling voor fotojournalisten en geen compensatie apparatuurkosten.
  • Het aanbod van minimumtarieven ligt onder het SER-akkoord.

Leden van NVJ Zelfstandigen en NVF die in opdracht werken van uitgeverijbedrijven hebben woensdagochtend per e-mail een uitgebreide toelichting en stemformulier ontvangen. Stemmen kan tot 3 september. Indien tegen het eindbod wordt gestemd, zal de NVJ met freelance leden zoeken naar mogelijkheden om tot eerlijke tarieven en voorwaarden te komen.

Secretaris Wais Shirbaz onderhandelt namens de NVJ met de Mediafederatie. Voor vragen of opmerkingen omtrent dit eindbod kun je contact opnemen met Milen van Boldrik (NVF) en Lisa Koetsenruijter (Zelfstandigen).


Tip: Heb je als NVJ-lid op 14 juli jl. geen e-mail over deze ledenraadpleging ontvangen, maar werk je wel als freelancer voor een of meerdere uitgeverijbedrijven? Check in MijnNVJ of je gegevens up to date zijn. Onder de kolom NVJ lidmaatschap vind je het rubriekskopje Titel(s). Klik hier op en voeg de titel van het uitgeverijbedrijf toe waarvoor je werkt. Over enkele weken sturen we een reminder met wederom een stemmogelijkheid.