Freelance trainers: let op al dan geen btw-vrijstelling

dinsdag 1 april 2014

Een toenemend aantal freelance journalisten geeft naast hun freelancewerk ook les of training in hun vakgebied. Om in aanmerking te komen voor een btw-vrijstelling is voor alle aanbieders van korte beroepsopleidingen een inschrijving in het zogenoemde CRKBO-register van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs een vereiste. Uiteindelijk is het de Belastingdienst die bepaalt of je als aanbieder van een beroepsopleiding kunt worden aangemerkt en of je recht hebt op een btw-vrijstelling.

Veel freelance trainers en docenten zetten op hun factuur ‘vrijstelling onderwijs’, oftewel 0% btw. Dat kan echter alleen als je ingeschreven staat in het CRKBO-register. Is dat niet het geval dan moet je alsnog 21% overdragen aan de Belastingdienst en dan is het zuur dat je achteraf alsnog vele euro’s aan btw moet betalen.

Het gaat vaak mis omdat enerzijds journalisten niet weten dat het CRBKO bestaat. Anderzijds wordt verondersteld dat als zij werken voor een vrijgestelde instelling zijzelf ook zijn vrijgesteld. Dat geldt echter alleen bij het wettelijk erkend beroepsonderwijs, maar niet voor andere instellingen. De feitelijke beoordeling of er sprake is van beroepsonderwijs vindt plaats bij de Inspecteur van Belastingen.

Als de trainer/docent beschikt over een officiële PO-, VO-, MBO, HO-lesbevoegdheid en/of beschikt over een relevant diploma van de Stichting PHBO Nederland (bijvoorbeeld voor een gevolgde train de trainer opleiding) dan kan hij of zij als zelfstandig werkend docent/trainer worden ingeschreven. Zoniet dan is de opname in dit register gekoppeld aan een kwalitatieve audit (de erkenningsregeling).