Freelancers komen op voor freelancers. Je bent van harte welkom

maandag 24 februari 2020

Een actiecomité bestaande uit freelance journalisten en fotojournalisten legt aanstaande vrijdag plannen voor met als doel een betere positie van freelancers te bereiken. De bijeenkomst op 28 februari begint om 14.00 uur en wordt gehouden bij De Coöperatie in Amsterdam. Freelance journalisten zijn van harte welkom.

Een groeiende groep freelancers heeft zich verenigd en maakt deel uit van de campagne Journalistiek Heeft Een Prijs. De groep roept samen met de sectie Zelfstandigen freelancers op om aan te haken.

Tijdens de bijeenkomst wordt antwoord gegeven op vragen zoals:

  • Wat kun je zelf doen om je te verenigen? Hoe is de groep van 55 freelancers die een dag hun werk neerlegden bij NRC te werk gegaan? Met Jolanda van de Beld en Matthijs Valent, freelancers van NRC
  • Wat houdt het campagneplan Journalistiek heeft een Prijs in?
  • Belteams: freelancers gaan in gesprek met freelancers? Wat is hun oproep?
  • Het actiecomité van freelance journalisten en fotojournalisten legt aan de aanwezige freelancers een aantal ideeën voor.
  • Aansluitend is er een netwerkborrel

De bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 28 februari vanaf 14.00 uur bij De Coöperatie, Gaasterlandstraat 5, 1079 RH te Amsterdam

Aanmelding voor deze bijeenkomst is verplicht via Mariette Koning mkoning@nvj.nl en onder vermelding van ‘meeting 28 februari’.