Freelancers moeten beter worden ondersteund bij bedreigingen

donderdag 3 december 2020

In het debat met minister Slob afgelopen maandag werd uitgebreid gesproken over geweld tegen journalisten. De Tweede Kamer wil dat, in samenwerking met Persveilig, nieuwsorganisaties en uitgeverijen, wordt bekeken hoe freelancers beter kunnen worden ondersteund als zij zich bedreigd voelen en moeten beveiligen. De NVJ ondersteunt deze oproep, omdat zij signaleert dat juist freelancejournalisten extra kwetsbaar zijn voor bedreigingen.

Ze beschikken over beperkte middelen om in hun eigen veiligheid te voorzien, terwijl bedreigingen dichterbij komen door een veelal gemengd woon- en werkadres. De kosten voor beveiligingsmaatregelen kunnen freelancers in de meeste gevallen niet op hun opdrachtgever verhalen. De NVJ pleit dan ook voor meer steun vanuit betrokken opdrachtgevers en een fonds waar getroffen freelancers beroep op kunnen doen.

De specifieke positie van freelancers zal mee worden genomen in een vervolgonderzoek naar bedreigingen van journalisten en het functioneren van Persveilig, dat komend voorjaar in de planning staat.  

Dit jaar werd tot nu toe al ruim 105 keer melding van bedreiging gedaan bij PersVeilig. In 36 gevallen werd vervolgens door de journalist ook aangifte bij de politie gedaan. Dit zijn meer meldingen dan in 2019, toen werd in 39 gevallen melding gedaan. Dit resulteerde in 13 aangiftes. Dit verschil komt ook omdat het meldpunt PersVeilig pas sinds april vorig jaar bestaat en in november 2019 officieel van start ging. Binnen PersVeilig werkt de Nederlandse Vereniging van Journalisten samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, politie en het Openbaar Ministerie om de positie van journalisten die te maken hebben met bedreiging of agressie te versterken.

De Tweede Kamer wil niet alleen dat er nader onderzoek gedaan wordt naar de positie van freelancers, maar ook dat journalisten een aanspreekpunt krijgen wat ‘gelijkwaardig’ is aan het Team Bedreigde Politici. Dit is een team van de regionale recherche Den Haag waar politici melding kunnen doen als ze worden bedreigd. Bedreigde journalisten zouden een beroep moeten kunnen doen op het aanspreekpunt.

De NVJ ziet dat het initiatief PersVeilig goed functioneert. Journalisten worden via Persveilig goed begeleid en er is op redacties veel meer bewustzijn ontstaan over het belang van goede begeleiding bij bedreiging, preventieve training en het doen van aangifte. Binnen PersVeilig worden meldingen en aangiftes door de NVJ met Politie en OM besproken en zo nodig extra aandacht gegeven. Alhoewel de politie goed aanspreekbaar is op prioritering van aangiftes vanuit de journalistiek, zou de NVJ een specifiek team voor bedreigde journalisten binnen de politie zeker toejuichen. 

Heb jij als journalist te maken met bedreigingen? Neem dan contact op met PersVeilig. Op de website van PersVeilig vind je ook vele tips hoe je agressie zoveel mogelijk kunt voorkomen.