Freelancers De Persgroep: meld dwang facturatiesysteem

dinsdag 13 oktober 2015

De Persgroep vraagt in zijn digitale facturatiesysteem aan freelancers een akkoord op zijn Algemene Voorwaarden. Freelancers die niet akkoord willen gaan met de voorwaarden kunnen hun werk niet factureren en krijgen geen opdrachten meer van De Persgroep. De NVJ vindt dit onaanvaardbaar en zal dit namens de freelancers aan De Persgroep laten weten.

De NVJ adviseert freelancers van De Persgroep die nog uitsluitend kunnen factureren als ze akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van De Persgroep om dit bij de NVJ te melden. De NVJ vindt deze dwang onbehoorlijk en verzamelt alle bezwaren van freelancers die voor het blok worden gezet. De NVJ zal deze bezwaren en klachten – anoniem – aan De Persgroep overhandigen. Daarnaast ziet de NVJ zich wel genoodzaakt – ondanks principiële bezwaren - de freelancers te adviseren toch maar akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, omdat freelancers anders zonder werk komen te zitten.

Met dit initiatief probeert de NVJ te voorkomen dat freelancers die protesteren tegen de Algemene Voorwaarden van De Persgroep geen opdrachten meer krijgen. Het bezwaar wordt nu immers bij de NVJ bekend gemaakt in plaats van op persoonlijke titel bij De Persgroep. Hiermee hoopt de NVJ freelancers te beschermen.

Meldingen kunnen worden gestuurd naar rgarcialopez@nvj.nl onder vermelding van ‘De Persgroep facturatiesysteem’.