Freelancers met plannen om af te reizen naar oorlogsgebied? Maak afspraken met je opdrachtgever

donderdag 3 maart 2022

Freelancers die afreizen naar oorlogsgebied of plannen hiertoe hebben, wordt sterk aangeraden om afspraken te maken met hun opdrachtgever omtrent hun veiligheid.

Onderdeel van het recente cao-akkoord Uitgeverijbedrijf is dat de werkgevers zich committeren aan het zogeheten INSI-convenant. Ook de meeste grote omroepen hebben het convenant ondertekend. Het INSI-convenant is een lijst van veiligheidsprincipes en -praktijken voor internationale nieuwsorganisaties en de freelancers die met hen samenwerken. Het convenant stelt dat freelancers in conflictgebieden dezelfde bescherming genieten als mensen in vaste dienst.

Veiligheid

Opdrachtgevers en werkgevers staan in voor de veiligheid van de journalisten die voor hen op pad gaan naar oorlogsgebieden. Regel daarom met je opdrachtgever goed van tevoren wat er nodig is om je werk veilig te kunnen doen. Het gaat dan om bijvoorbeeld de kosten van alle equipment, zoals veiligheidsvesten, helmen en verzekeringen, maar ook om voorbereidingen, zoals veiligheidstrainingen vooraf.

> Ga hier naar de tekst van het INSI-convenant

Enkele hoofdpunten uit het INSI Veiligheidsconvenant

  • Het behoud van leven en veiligheid staat voorop. Nieuwsorganisaties worden aangespoord om prioriteit te geven aan de veiligheid van alle journalisten. 
  • Werken in risicovolle gebieden gebeurt op vrijwillige basis en door ervaren journalisten dan wel onder hun directe supervisie.
  • Journalisten moeten voldoende en adequate veiligheidstraining hebben gevolgd. Werkgevers en opdrachtgevers worden opgeroepen om trainingen verplicht te stellen.
  • Werkgevers en opdrachtgevers zorgen ervoor dat journalisten op de hoogte zijn van de politieke, fysieke en sociale omstandigheden in het gebied waar zij werken.
  • Werkgevers en opdrachtgevers moeten journalisten voorzien van een efficiënte veiligheids- en medische uitrusting.
  • Werkgevers en opdrachtgevers moeten psychosociale begeleiding aan journalisten kunnen bieden. Managers moeten zijn getraind om traumatische stress te herkennen.

Tips en adressen

INSI - Covering wars and conflicts