Freelancers bij Trouw sturen petitie naar hoofdredactie voor betere werkvoorwaarden

dinsdag 17 mei 2022

Een groep freelancers bij Trouw heeft met steun van de NVJ een brief gestuurd aan hun hoofdredactie, waarin ze vragen om verbetering van hun werkvoorwaarden. Het gaat vooral om hogere tarieven, maar ook om meer doorgroeimogelijkheden en zeggenschap. Hun betoog is ondertekend door 126 collega’s. Binnenkort gaat een afvaardiging van freelancers in gesprek met de hoofdredactie hierover.

Foto: Erald van der Aa

De inzet is een structureel gesprek met de hoofdredactie over de knelpunten waar freelancers al langer tegenaanlopen. Er is eens uitgerekend dat freelancers voor zo’n 40 procent van de inhoud van Trouw verantwoordelijk zijn. Zij werken met ziel en zaligheid, maar veelal in een kwetsbare positie, met beperkte beloning, veel risico, weinig zekerheid, waardering, zeggenschap en zicht op groei. Iets simpels als indexatie van hun tarieven is geen zekerheid. De afgelopen jaren heeft een grote groep freelancers zich verenigd om zich in te spannen voor verbetering van de werkomstandigheden.

Drie verbeterpunten

Die groep heeft nu een brief met knelpunten en mogelijke verbeteringen verstuurd aan de hoofdredactie. Zij benadrukken hun loyaliteit en verbondenheid en hopen op een eerlijk speelveld voor alle werkenden. Concreet staan in de brief drie verbeterpunten:

  • eerlijke tarieven die meegroeien met de cao-indexatie en in lijn zijn met de salarissen;
  • structurele vertegenwoordiging in interne organen;
  • meer erkenning voor senioriteit. 

Ondertekend door freelancers en vaste medewerkers

Maar liefst 126 collega’s hebben de brief ondertekend om te laten zien dat de wensen breed gedragen worden, zowel door freelancers als medewerkers. De hoofdredactie heeft een afvaardiging van freelancers uitgenodigd voor een gesprek binnenkort. 

De NVJ ondersteunt deze freelancers. Als beroepsorganisatie zetten we ons in voor een eerlijk speelveld. Ongeacht je werkverband, moet je als journalist je werk kunnen doen onder voorwaarden die de kwaliteit en professionaliteit ervan weerspiegelen. Daarom staan we deze actieve freelance leden bij met raad en daad en hebben we leden bij Trouw gevraagd de brief te ondertekenen.


Zelf aan de slag?

We kunnen als NVJ niet vaak genoeg de kracht van het collectief benadrukken. Bij verschillende media zijn we bezig met groepen werkenden om samen voor betere omstandigheden te zorgen. Zou jij ook zelf met onze hulp aan de slag willen? Neem dan contact op met Lisa Koetsenruijter, lkoetsenruijter@nvj.nl of 06 86 80 54 43.