Functiewaarderingsysteem vaktijdschriften

vrijdag 10 oktober 2008

De paritaire commissie Marktconform Loongebouw Vaktijdschriften heeft afgelopen week overleg gevoerd met HRM-adviesbureau Hay Group over de ontwikkeling van een nieuw functiewaarderingsysteem. In januari 2009 publiceert Hay Group het eindrapport.

De komende tijd wordt gesproken met de P&O’s van een viertal vaktijdschriftuitgeverijen om een beeld te krijgen van de verschillende functies binnen de sector. De typeringen uit het bestaande systeem zijn inmiddels verouderd en bovendien veranderen internetactiviteiten de inhoud van functies. Ook wordt onderzocht of de beloning marktconform is.
Basis voor het onderzoek naar het functiewaarderingsysteem binnen de sector vaktijdschriften is het onderzoek dat enkele jaren geleden is verricht voor de publiekstijdschrift- en opinieweekbladjournalisten. Het volgende overleg vindt eind oktober plaats.