Gastgezinnen voor statushouders en journalisten gezocht

maandag 6 november 2023

Als gevolg van oorlog en crisis wereldwijd zoeken ook (foto)journalisten veiligheid in ons land. Zij komen, zoals alle asielzoekers, terecht in vaak overvolle asielzoekerscentra (azc) waar zij hun procedure afwachten. Regelmatig wordt de NVJ benaderd door deze journalisten met de vraag of er opvangmogelijkheden zijn buiten het azc zodat zij in rust hun werk kunnen blijven doen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via Takecarebnb.

Medewerkers van Takecarebnb aan het werk. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Joris van Gennip

In principe mag een statushouder buiten het azc verblijven, zolang die zich maar houdt aan een aantal zaken zoals de wekelijkse meldplicht bij het COA. Er is echter ook een manier om officieel buiten het azc te verblijven, namelijk via de zogenaamde logeerregeling. Deze houdt in dat statushouders, kunnen logeren bij familie of vrienden, maar ook bij een Nederlands gastgezin. Een statushouder ontvangt extra weekgeld als hij via de logeerregeling buiten het azc verblijft.

Takecarebnb

Recent vond een gevluchte journalist met hulp van de NVJ een tijdelijk logeeradres bij een gezin thuis dat stond ingeschreven bij Takecarebnb. Deze stichting heeft inmiddels acht jaar ervaring met het koppelen van gastgezinnen aan mensen met een verblijfsstatus. De matching via Takecarebnb wordt zorgvuldig begeleid door een matchmaker. Aan het logeren gaan een intake, een matchingsgesprek en een weekend proeflogeren vooraf. Daarna duurt het logeren in principe 3 maanden, waarna in goed overleg de periode soms wordt verlengd. Statushouders worden idealiter gematcht in hun zogenaamde 'koppelgemeente'. Dat is de gemeente waar zij op de wachtlijst staan voor een woning. Maar voor journalisten kan ook juist een thuis bij een andere journalist heel aantrekkelijk zijn. 

Op zoek naar nieuwe gastgezinnen

Om zoveel mogelijk statushouders, waaronder dus ook journalisten, een logeerkans te bieden, is Takecarebnb continu op zoek naar nieuwe gastgezinnen. Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan vrijblijvend in via de website van Takecarebnb. Een matchmaker neemt dan contact om vragen en wensen te bespreken. Meer informatie over Takecarebnb of de logeerregeling.