Gebruik LPP-perskaarten bij aangekondigde acties in Amsterdam

vrijdag 18 september 2020

Elk half jaar organiseert Extinction Rebellion (XR) wereldwijd grootschalige acties ten behoeve van de klimaatcrisis. XR Nederland heeft aangekondigd komende dagen actie te gaan voeren in Amsterdam onder het mom van ‘septemberrebellie’. In de voorbereiding hierop heeft de NVJ/NVF overleg gehad met de Politie zodat houders van een Politieperskaart ongehinderd hun werk kunnen doen op de demonstratielocaties.

foto: Paul Teixeira

In een algemeen demonstratiegebied mag een ieder vrij rondlopen en zijn of haar werk doen, dus ook journalisten. Dat geldt voor alle journalisten die in het bezit zijn van een door het NVJ uitgegeven perskaart. Echter, op het moment dat er door de politie een afzetting gemaakt wordt, spreken we van afgezet gebied.

Het betreden van een dergelijk gebied en hierin vrij te bewegen c.q. te werken, is in ieder geval toegestaan voor journalisten die een politieperskaart (LPP-kaart) van 2020/2021 kunnen tonen. Waarschijnlijk zal de politie houders van andere perskaarten niet toelaten, of hen wel in een persvak zetten.
 

Zichtbaarheid

Herkenbaarheid als journalist is voor de politie is hierin van groot belang en zal beide partijen aanzienlijk helpen.
Daarom adviseren wij de LPP-houders om naast hun gewone LPP-kaart ook hun zogenaamde A5-rellenkaart zichtbaar om hun nek te hangen, zodat je rol als journalist goed zichtbaar is. 

Tevens kan gebruik worden gemaakt van het politieperskaarthouderhesje, dat te bestellen is via de site van de NVJ/ LPP tegen betaling van €17,50. Tijdens kantooruren kan een degelijk hesje worden opgehaald op het kantoor van de NVJ aan de Johannes Vermeerstraat 22 in Amsterdam.

Waar mogelijk zal de politie voor journalisten, die niet beschikken over een LPP-perskaart een persvak buiten het afgezette gebied maken. Of en hoe snel deze er komt, is echter afhankelijk van diverse omstandigheden en verschilt per situatie. Er is uitdrukkelijk met de politie afgesproken dat door LPP-houders hier geen gebruik van hoeft te worden gemaakt en niet wordt verplicht.

Wel wordt aan politieperskaarthouders gevraagd te allen tijde de RIVM-richtlijnen in acht te nemen en gepaste afstand te houden van de politie die aan het werk is en hen niet in hun werkzaamheden te hinderen. 

Bij deze willen we de politieperskaarthouders nogmaals bewust maken van de aangeboden faciliteiten en wederzijdse belangen. De keuze van de plek waarvandaan verslag wordt gedaan, de eigen inschatting van situaties en de eventuele gevolgen ervan zijn voor eigen verantwoordelijkheid. De keuze om op sommige momenten de perskaart te verbergen is ook de eigen verantwoordelijkheid; het betekent dat de politie de journalist als een demonstrant kan zien en daarnaar handelt.