Geen akkoord RTL Nederland

dinsdag 9 april 2013

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor RTL Nederland zijn afgerond maar hebben niet geleid tot een akkoord. De onderhandelingen hebben op zichzelf een keurig resultaat opgeleverd: een tweejarige cao en zowel dit jaar als volgend jaar een structurele verhoging met 1,5 procent. Dat er toch geen akkoord is, heeft te maken met de tweedeling van arbeidsvoorwaarden, aldus NVJ.

RTL Nederland wenst een nieuwe pensioenregeling in te voeren die volgens de NVJ onvoldoende is om een volwaardig pensioen mee op te bouwen. Voor het zittende personeel is RTL bereid een meer dan goede compensatie te bieden, maar deze compensatie kan ook via een speciale regeling omgezet worden in een adequate aanvulling van de pensioenopbouw. Voor nieuwe medewerkers geldt deze compensatie niet. Zij moeten het dus doen met de karige pensioenregeling. Bovendien kan niet worden gegarandeerd hoe lang deze compensatieregeling overeind blijft staan.

Een ander punt ten aanzien van de tweedeling betreft de werktijden. Voor het zittende personeel geldt dat de ATV wordt omgezet in vakantiedagen. Dit is volgens de NVJ gunstig, want deze hebben een langere houdbaarheid (5 jaar) dan ATV. Voor het nieuwe personeel geldt dat zij standaard 40 uur per week gaan werken. Daar staat wel tegenover dat zij die twee uur ook uitbetaald krijgen. Materieel verandert er dus niet veel: wat het zittende personeel in tijd krijgt, ontvangen de nieuwe medewerkers in geld. Dit is echter wel een verschil in regelingen voor zittend en nieuw personeel, aldus de NVJ.
Leden werkzaam bij RTL Nederland kunnen tot maandag 15 april hun stem uitbrengen over het eindbod (pdf) van de werkgever.