Geen nieuws is slecht nieuws

zondag 3 mei 2009

Journalisten mogen niet verzaken en wegblijven uit de probleemwijken, zegt Eberhard van der Laan, minister van Wonen, Wijken en Integratie in zijn Persvrijheidlezing 2009. ‘De kern van jullie taak is om dit op te pakken. Maak geen nieuws door te provoceren maar loop er ook niet omheen.’

‘De straat versus de verslaggever’ was het thema van de Dag van de Persvrijheid op zondag 3 mei in Utrecht. Regelmatig worden journalisten bedreigd als zij in het openbaar hun werk doen in bepaalde wijken. De Persvrijheidlezing 2009 werd dan ook uitgesproken door minister Eberhard van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie. Geen nieuws is slecht nieuws, luidde zijn motto aan het begin van de Persvrijheidlezing. Journalisten mogen niet opgeven omdat zij als gevolg van agressie en bedreigingen hun werk niet goed kunnen uitvoeren. De minister bezocht in de afgelopen maanden zo’n 20 tot 25 wijken. Het enorme gezelschap wat dan een wijk binnenvalt kan voor veel ergernis zorgen, erkent hij. Daar heb je ze weer, wordt er dan gezegd, of: de straat is van ons, die camera hoort er niet. ‘Maar de straat is van iedereen en dat is fundamenteel.’

In het onderzoek ‘Rot op met die camera’ van Frank Bovenkerk zeggen 374 respondenten dat ze agressie hebben ondervonden of zijn bedreigd. In 108 gevallen is dat reden geweest om de reportage af te breken. 36 van hen hebben fysiek letsel opgelopen en dat was voor 6 reden om in het ziekenhuis te worden opgenomen. ‘Dat zijn serieuze getallen’, vindt Van der Laan.
Het probleem mag niet onderschat of gerelativeerd worden. Van der Laan haalt het voorbeeld aan van de machinisten en conducteurs die hij bijstond bij escalaties toen hij nog advocaat was. Soms werd er teruggeslagen. ‘Maar eigenrichting is verboden, concludeerde zo’n jonge Officier van Justitie dan. De conducteurs die het meeste risico liepen, waren degenen die niet wegkeken. Er ontstond zo een ingebouwde straf voor hen die zich het meest verantwoordelijk voelden. Wat ik hiermee wil zeggen is dat dit niet ten koste mag gaan van de flinkste journalisten.’

De jongere die zegt dat een journalist gewoon kan aankloppen bij het buurtcentrum voor een verhaal slaat de plank mis. Ingaan op zo’n verzoek is prima, maar het mag niet van je gevraagd worden, aldus Van der Laan. ‘Je wilt als journalist zelf praten, zelf zoeken.’
Gevecht om de straat is niet het gevecht van de journalistiek. Als je wegblijft verzaak je dan niet? De agressie die journalisten voelen is te vergelijken met de agressie die anderen ook voelen. ‘De kern van jullie taak is om dit op te pakken’, stelt hij. ‘Je kunt er alleen iets over zeggen als je er zelf bij bent. Beschrijf wat je meemaakt. Maak geen nieuws door te provoceren maar loop er ook niet omheen.’ En als het misgaat, doe dan aangifte, raadt hij aan. Daarbij is een taak weggelegd voor de werkgever. Die moet achter de verslaggever staan en hem of haar uit de wind houden. De taak van de politie is om die aangiften zeker serieus te nemen. En de taak van de samenleving is om te zeggen: ‘blijf met je poten van de journalisten af of zelfs: blijf met je rotpoten van die rotjournalisten af.’