Geen sociaal plan Pelican

donderdag 4 maart 2010

Leden werkzaam bij Pelican Magazines Hearst hebben het sociaal plan massaal afgestemd. Bij de uitgever van onder andere Elegance, Residence, Hitkrant en Cosmogirl, gaan vijftien arbeidsplaatsen verloren, waarvan acht journalistieke. Voor de ontslagen redacteuren zal nu individueel worden geprocedeerd. Op dit moment heeft Pelican ontslagvergunningen aangevraagd waartegen de NVJ verweer voert.

Pelican voert een financiële noodzaak aan als motief om te reorganiseren. De betrokken medewerkers hebben echter onvrede met de wijze waarop met hen is omgegaan. Zij voeren aan dat hun plaats wordt ingenomen door jonge freelancers.
Een jaar geleden werden Elegance, Residence, Hitkrant en Cosmogirl van de Telegraaf Tijdschriften Groep overgenomen. Het wrange is, aldus tijdschriftsecretaris Yvonne Dankfort, dat TMG een royaal sociaal plan heeft en Pelican niet. Daar kwam de moeilijkheid bij dat er maar liefst vier CAO’s – waaronder de dagblad-CAO – golden voor 40 medewerkers waardoor een sociaal plan moeilijk was af te sluiten. Na veel onderhandelingssessies is er dus geen akkoord bereikt. Actie voeren heeft geen zin, aldus Dankfort, aangezien de betrokken medewerkers al niet meer op de redactie werken. De leden worden nu individueel begeleid.