In gesprek met beveiligingsorganisaties

dinsdag 23 februari 2010

NVF Fotojournalisten heeft vorige week vrijdag een gesprek gehad met de brancheorganisatie Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB). Hieruit bleek dat er begrip is voor het probleem dat veel fotojournalisten hebben, namelijk het gehinderd worden door beveiligingsmensen.

Uit het onderzoek Fotojournalistiek in Perspectief in juli 2009 blijkt dat fotojournalisten in toenemende mate barrières ervaren, zoals fotografieverboden die worden opgeworpen door bedrijven, overheden en politie. Beveiligingsmedewerkers worden steeds vaker ingezet om fotografen te weren.

Bij het gesprek met de brancheorganisatie viel op dat er de wil is om tot een gezamenlijke oplossing te komen.‘We hebben meerdere suggesties besproken’, zegt NVF-voorzitter Rimmer Mulder. ‘De eerste suggestie is dat er meer aandacht komt aan contacten met de media tijdens de opleiding. Wij willen hier graag een bijdrage aan leveren. De tweede suggestie is een richtlijn, zodat beveiligingsmensen zich ervan bewust worden dat zij anders met media om moeten gaan. Het probleem is namelijk dat men vaak geen idee heeft hoe de media werken. Dit stuit echter wel op het praktische bezwaar dat de opdrachtgevers van beveiligers hen vaak strakke regels opleggen. Een derde suggestie is de communicatie tussen beide partijen versterken. Het ontbreekt nu aan een woordvoerder bij wie je moet zijn als zich een probleem voordoet.’

De brancheorganisatie zal de suggesties intern bespreken. Op korte termijn verwacht Mulder opnieuw met VPB te overleggen.