In gesprek met NDC over Sociaal Plan

maandag 9 februari 2009

De NVJ is met NDC Mediagroep in gesprek over een nieuw Sociaal Plan. Omzetverlies moet met een forse bezuinigingsronde worden gecompenseerd, meldt de Leeuwarder Courant. Boventalligheid als gevolg van reorganisatie wordt niet uitgesloten. De gesprekken tussen NVJ en NDC spitsen zich op dit moment toe op het principe ‘van werk naar werk’.

NDC heeft aangegeven meer energie te willen steken in het begeleiden van boventalligen naar ander werk. NVJ deelt het uitgangspunt dat dit zoveel mogelijk wordt geoptimaliseerd. Daarnaast hecht de NVJ veel waarde aan vrijwillige vertrekregelingen om zodoende de sociale gevolgen van een reorganisatie op te kunnen volgen.