Gesprek over invulling loongebouw VAK

dinsdag 8 februari 2011

De NVJ praat woensdag met de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW) van het Nederlands Uitgeversverbond over het loongebouw vaktijdschriftjournalisten. Het overleg zal gaan over de invulling van het nieuwe loongebouw.

‘Je moet daarbij denken aan bijvoorbeeld de opbouw’, aldus tijdschriftsecretaris Yvonne Dankfort. ‘Zo is de laagste schaal voor starters verdeeld in vijftien stappen. Zoveel stappen zijn echter niet nodig voor een beginnende journalist. Verder zullen we praten over onderwerpen, zoals de overstap van de oude schaal naar de nieuwe schaal.’

Met de invoering van het nieuwe functiewaarderings- en indelingssystematiek zullen de lonen voor vaktijdschriftjournalisten worden opgetrokken, met name in die schalen waar de verschillen in salarisachterstand het grootst waren. Het adviesbureau HayGroup concludeerde eerder dat de salariëring van vaktijdschriftjournalisten gemiddeld tien procent lager lag in vergelijking met dagblad- en publiekstijdschriftjournalisten. Yvonne Dankfort: ‘Zeker is dat vaktijdschriftjournalisten het beter krijgen.’

Half maart zullen de CAO-onderhandelingen Vaktijdschriftjournalisten en Publieks CAO Publiekstijdschrift- en Opinieweekbladjournalisten van start gaan. Hoewel het voorstellenpakket nog niet gereed is, is het wel bekend dat de NVJ zal inzetten op een structurele loonsverhoging, waarbij een verbetering van 2 procent is gerechtvaardigd.