Gestuurd nieuws

maandag 3 augustus 2015

Wat hebben dictators en democratisch gekozen leiders gemeen?  Allemaal willen ze de media zoveel mogelijk sturen. Dictators doen dat met intimidatie, onderdrukking en geweld. In een democratie gaat dat veel subtieler met strategisch lekken, spindoctors en een onafzienbare stroom persberichten die bedrieglijk veel lijken op nieuwsberichten zoals onafhankelijke redacties maken.

Politici en bestuurders  begeleiden deze praktijk met uitbundige lippendienst aan de vrije pers. Bij elke gelegenheid onderstrepen ze de essentiële functie van onafhankelijke media voor de democratie.  Zeker, zo'n kritische journalist kan voor hen persoonlijk knap lastig zijn maar het grotere, algemene belang moet voorop staan. Kiezers moeten vooral niet de indruk krijgen dat je het zou doen voor jezelf of je partij.

Van dat laatste hebben commerciële organisaties geen last. Ze kunnen in hun persbeleid onbekommerd kiezen voor het eigen belang.  Sportclubs  en -evenementen kunnen niet zonder publiciteit, maar dan wel graag zoals zij het willen. Daarom zien we steeds vaker dat organisaties de voorlichting helemaal in eigen hand proberen te houden. Voetbalclubs (maar die niet alleen) kunnen (foto)journalisten die ze in het stadion toelaten binden aan strikte voorwaarden. De laatste trend is dat ze de pers niet meer uitnodigen maar zelf wel voor beeldmateriaal zorgen.

Dat staat haaks op vrije nieuwsgaring.  Zo krijgt het publiek niet meer waar het recht op heeft: een onversneden, volledig beeld van de werkelijkheid.