Gezamenlijke brief aan Malmberg

maandag 14 november 2011

De NVJ, BNO, FotografenFederatie, Freelancers Associatie (FLA), Vereniging voor Educatieve Auteurs (VvEA) en Vereniging voor Letterkundigen (VvL) adviseren hun leden om de aangepaste inkoopvoorwaarden van Malmberg niet zonder meer te accepteren. De partijen laten dit weten in een gezamenlijke brief aan Malmberg, die mede is ondertekend door Platform Makers, Pictoright en LIRA. De betrokken partijen willen graag spoedig overleg met Malmberg om te kijken op welke wijze de algemene inkoopvoorwaarden aangepast zouden kunnen worden.

Vorige week werd bekend dat Malmberg artikel 4.5 schrapt uit haar voorwaarden. In dit artikel stond dat (auteursrecht)vergoedingen geïnd door collectieve beheersorganisaties, zullen worden verdisconteerd met de freelancer. Maar dit is niet genoeg.
De betrokken partijen constateren dat de nieuwe inkoopvoorwaarden van Malmberg zeer eenzijdige voorwaarden bevatten, die volledig in het voordeel van Malmberg zijn opgesteld.