Goede lonen en arbeidsvoorwaarden werknemers en afgeleide normtarieven voor zpp'ers

woensdag 29 november 2017

De groei van de economie en de winstgevendheid van het bedrijfsleven, bieden ruimte voor verbetering van de koopkracht. Dat vertaalt zich in een looneis van 3,5 procent. Ook is het uitgangspunt dat journalisten voor gelijk werk een gelijke beloning ontvangen, ongeacht hun arbeidsrechtelijke positie. Dit staat in de Notitie Algemeen Arbeidsvoorwaardenbeleid NVJ 2018, die is besproken op Algemene Ledenvergadering op 29 november in Amsterdam.

Een sterke NVJ is, als beroepsvereniging en belangenbehartiger, nodig om zeker te stellen dat journalisten onafhankelijk, in vrijheid, en tegen een fatsoenlijke beloning hun vak kunnen uitoefenen. De NVJ zet zich in voor behoud van journalistieke kernwaarden als onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, creativiteit en diepgang.  

Goed werkgeverschap dient gepaard te gaan met goed opdrachtgeverschap. De NVJ komt op voor de belangen van alle (foto)journalisten, ongeacht hun arbeidsrechtelijke positie. Speerpunten zijn goede lonen en arbeidsvoorwaarden voor journalisten in loondienst en daarvan afgeleide normtarieven voor journalisten die in opdracht werken. Het gaat daarbij om het creëren van een gelijk speelveld, het tegengaan van onderbetaling en slechte leveringsvoorwaarden.