Groep Wegener-journalisten ontvangt alsnog samenwerkingstoeslag

woensdag 5 november 2014

Uitgeverij Wegener gaat niet in cassatie tegen een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waardoor het met terugwerkende kracht achterstallig salaris moet uitbetalen aan een deel van het personeel. Recent heeft het Gerechtshof Arnhem uitspraak gedaan in een procedure die was aangespannen door 12 dagbladjournalisten, juridisch bijgestaan door de NVJ, over de zogenoemde samenwerkingstoeslag. Het Gerechtshof oordeelde dat de groep hierop recht heeft.

De zogenoemde samenwerkingstoeslag gold voor journalisten die voorheen werkzaam waren bij de VNU dagbladen. In de afgelopen jaren is een discussie gevoerd over de wijze waarop acht jaar geleden deze samenwerkingstoeslag is behandeld bij de overgang van de cao salarisschalen naar nieuwe schalen per 1 juli 2006. Het Gerechtshof vond dat de samenwerkingstoeslag bij de wijziging van de salarisschalen als afzonderlijke toeslag had moeten blijven bestaan. 

Op grond van deze uitspraak ontvangen de werknemers, die deze procedure hebben aangespannen, een nabetaling. Dat geldt ook voor alle anderen die in een vergelijkbare situatie verkeren. De journalisten die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen binnenkort een berekening.