Grote K.

maandag 21 december 2020

Het afgelopen jaar wil ik in het kort omschrijven als ronduit grote K. De NVF/NVJ heeft ondanks de coronacrisis alle zeilen bijgezet om de inkomenspositie van de freelance fotojournalist te verbeteren. De grote uitgevers en de beeldbank ANP zien nu in dat er onderhandeld moet worden over de vergoedingen.

Ik constateer een grote betrokkenheid bij leden ten aanzien van deze onderhandelingen. Voor het eerst zitten in de delegaties die de onderhandelingsgesprekken voeren een tweetal fotojournalisten die met regelmaat voor de betreffende titels beeld leveren. Bij mijn weten is dat nog nooit eerder gebeurd, ik ben deze leden dan ook bijzonder dankbaar voor hun inzet. Diegenen die niet aan de onderhandelingstafel zitten kunnen een positieve bijdrage aan dit proces leveren door geen opdracht te accepteren tegen een te laag tarief.
Wat jouw tarief zou moeten zijn kan je makkelijk met de, vorige maand gelanceerde, tarievencalculator bepalen.

Verwachting

Ik verwacht dat 2021 in alle opzichten een jaar zal zijn in het teken van overwinnen. De viruskiller van Pfizer wordt per 8 januari door de overheid ingezet en luidt het begin van het einde van het covid virus in. Ook de NVF/NVJ gaat in 2021 verder met het ontwikkelen van een vaccin tegen een ander, heel gemeen en hardnekkig virus. Het virus van de doorgeslagen flexibilisering. Een virus met verwoestend effect op de hoogte van een redelijke vergoeding voor de freelancer. Het virus zorgt voor een onevenwichtige verhouding tussen vaste dienst en freelance, met name ten aanzien van de hoogte van de beloning.

Kansen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet eindelijk in dat collectief onderhandelen een weg is om te komen tot een eerlijk speelveld op de arbeidsmarkt. Het binnenhalen van een Fair Practice Code bij de publieke omroep zie ik als een mijlpaal. Deze code behelst dwingende afspraken ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden bij het inzetten van freelancers. De code omvat regels waar beide partijen zich aan binden, ook ten aanzien van externe productiebedrijven die zijn ingeschakeld door de publieke omroep. Er is dus een schaap over de dam. Nu wil ik de uitgevers geen schapen noemen, verre van dat, maar het is dus mogelijk om partijen tot consensus te laten komen.

Afsluitend zie ik 2021 ook geschreven met een grote K. De K van kansen. Ik hoop dat iedereen zijn kans weet te benutten in 2021.

Voor iedereen een succesvol jaar toegewenst.