Grote meerderheid voor journalistieke cao Uitgeverijbedrijf

woensdag 9 september 2015

Bij de stemming over de nieuwe journalistieke cao voor het Uitgeverijbedrijf heeft een grote meerderheid van de NVJ-leden van dagbladen en tijdschriften voor de cao gestemd. 'We zijn vooral blij met het draagvlak en de vooruitziende blik van onze journalisten, die zich realiseren dat de branche verandert’, aldus Annabel de Winter (foto links) en Yvonne Dankfort, onderhandelaars namens de NVJ.

Hoofdpunten uit de cao zijn:

  • Loonsverhoging:  In totaal: 3 procent loonsverhoging over een looptijd van 20 maanden (1/7/2015 – 1/3/2017).
  • Persoonlijk keuzebudget (PKB): Dit is een jaarlijks bruto bedrag waarmee een werknemer meer zeggenschap  heeft over de invulling van eigen arbeidsvoorwaarden, zoals extra vakantiedagen, salarisuitkering, extra pensioenstorting en scholing.
  • Voortaan vallen ook alle digitale sectoren in de uitgeverijwereld waarin journalistiek wordt bedreven onder de werkingssfeer van de nieuwe journalistieke cao.
  • Afbouw van de seniorenregeling voor dagbladjournalisten en toevoeging van twee doeldagen; behoud leeftijdsdagen voor alle journalisten.

‘De door NVJ-leden in meerderheid goedgekeurde cao is op veel fronten een belangrijke stap vooruit als het gaat om moderne arbeidsvoorwaarden van schrijvende (online)journalisten’, zegt NVJ-voorzitter Marjan Enzlin in een eerste reactie. Cao-onderhandelaars Annabel de Winter en Yvonne Dankfort noemen de goedkeuring een compliment aan de leden. ‘Wij zijn vooral blij met het draagvlak en de vooruitziende blik van onze journalisten, die zich realiseren dat de branche verandert en dat zij mee moeten veranderen en dat ook doen.’

Grootste moderniseringsoperatie

De totstandkoming van de journalistieke cao voor het Uitgeverijbedrijf is de grootste moderniseringsoperatie aller tijden op cao-gebied. Met dit resultaat, een volledig gemoderniseerde journalistieke cao is een goed anker neergelegd voor de schrijvende journalistiek in Nederland in de toekomst. ‘Als werknemer krijg je meer zeggenschap over je eigen arbeidsvoorwaarden. Als NVJ hebben we de zeggenschap over journalistieke kernwaarden scherper weten vast te leggen.’

Eén overkoepelende cao

Nu ook de journalistieke cao een feit is wordt de cao voor het Uitgeverijbedrijf aangeboden voor algemene verbindend verklaring. Dat betekent dat het hele uitgeverijbedrijf te maken krijgt met één nieuwe en overkoepelende cao met een apart journalistiek gedeelte voor dagbladen, publieks- en opinieweekbladen en vaktijdschriften.

Informatiecampagne

De NVJ organiseert in de komende maanden een informatiecampagne over de praktische toepassing van het persoonlijk keuzebudget voor werknemers. Dit gebeurt in samenwerking met de werkgeversorganisatie Uitgeverijbedrijf.