Grote meerderheid leden stemt in met NVJ-voorstellen cao Uitgeverijbedrijf

maandag 9 oktober 2023

Een overgrote meerderheid van de leden werkzaam bij uitgeverijen heeft ingestemd met de voorstellenbrief van de NVJ voor de cao Uitgeverijbedrijf. Maar liefst 97,6 procent stemde ‘Ja’. De eerste ronde onderhandelingen voor deze cao start op 12 oktober aanstaande.

Op 5 oktober hielden werknemers en freelancers van DPG Media in het hele land 'koffiemomenten' om aandacht te vragen voor koopkrachtcompensatie (foto Dingena Mol)

Een structurele loonsverhoging van 10 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 en 5 procent structurele loonsverhoging vanaf 1 januari 2024: dat zijn de twee belangrijkste financiële voorstellen van de NVJ voor de af te sluiten cao voor het Uitgeverijbedrijf. ‘Met de goedkeuring van onze leden kunnen wij als onderhandelingsdelegatie aan de slag’, zegt Paul Teixeira, secretaris Dagbladen. ‘De breed gedragen wens voor koopkrachtcompensatie is bovendien duidelijk geworden tijdens de recente acties bij de redacties van NRC en de DPG-dagbladen en -tijdschriften.’

Ook voor freelancers

De voorstellen van de NVJ beperken zich niet tot de werknemers. De NVJ vraagt hetzelfde voor de freelance journalisten in de vorm van een structurele tariefsverhoging die gelijk is aan de cao loonsverhoging voor werknemers. Milen van Boldrik, secretaris Zelfstandigen: ‘De tarieven van freelancers zijn de afgelopen jaren tot stilstand gekomen. Enige vooruitgang is door de hoge inflatie teniet gedaan. Freelancers zouden daarom tenminste eenzelfde verhoging moeten krijgen als werknemers. Dit komt terug in onze voorstellen en zie je ook terug in de recente acties.’

Structurele oplossing

Lange tijd hebben werkgevers van de uitgeverijbedrijven een serieus gesprek over de financiële zorgen onder werknemers en freelancers afgehouden, aldus Matthijs Valent, secretaris Tijdschriften. ‘Hierdoor is de nood hoog geworden.’ De door diverse directies voorgestelde compensatie is een begin, maar lost het probleem bij lange na niet op en vormt geen structurele oplossing.’ 

De volledige tekst van de NVJ-voorstellenbrief kun je hier [pdf] lezen.