Hackathon persalarmering levert bruikbare oplossingen op

maandag 20 maart 2023

Op donderdag 16 maart hebben de NVJ en verschillende van haar leden deelgenomen aan een zogenoemde ‘hackathon’, georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Doel was om te komen tot oplossingen of alternatieven voor de automatische persalarmering door de meldkamers van de hulpdiensten.

Foto Paul Teixeira

Vertegenwoordigers vanuit de hulpdiensten (Politie, brandweer en ambulance), veiligheidsregio’s en de media hebben een dag lang gewerkt aan een werkbaar alternatief voor de automatische persalarmering, die per 1 april 2023 dreigt te worden stopgezet.

Rotterdamse persmonitor

De op de hackathon aanwezigen waren het eens over het belang van het overeind houden van een (semi-)automatisch systeem. Een meerderheid van de werkgroepen kwam met een oplossing in de vorm van een gesloten alarmeringssysteem, waar houders van een Landelijke Politieperskaart toegang toe krijgen. Waarbij er op basis van maatschappelijke impact en noodzaak een (zoveel mogelijk geautomatiseerde) selectie plaatsvindt welke berichten doorgezet worden. Daarbij geldt het nu al werkende Rotterdamse persmonitor-systeem als lichtend voorbeeld. Dit systeem is al gesloten (alleen toegankelijk voor politieperskaarthouders en maakt al meer een selectie op basis van een afweging van de kant van de meldkamer). Ook dit laatste werd als vereiste aangegeven door de juristen van het ministerie. Om in aanmerking te komen voor de uitzonderingsbepaling in de politiewet om gegevens te mogen verstrekken, moet er volgens hen telkens een soort afweging van impact en noodzaak gemaakt worden.

Alle groepen, die een alternatief moesten uitwerken, kwamen uit op een vorm van een gesloten systeem en een vorm van selectie van meldingen. Juist omdat dit in Rotterdam al draait, lijkt het logisch dat de NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren de minister aan haar belofte kunnen houden dat bij zicht op een werkbare oplossing uitstel van stopzetting bespreekbaar is.   

Aangedrongen op uitstel stopzetting

De NVJ heeft bij het slot van de bijeenkomst de vertegenwoordigers van het ministerie gevraagd of er, nu er breed draagvlak is voor deze (haalbare en concrete) oplossingsrichting, ook een toezegging kan komen dat in afwachting van de uitwerking, het bestaande systeem kan blijven draaien.

Het ministerie heeft vrijdag laten weten dat daar uiterlijk 28 maart antwoord op zal komen.

Welke oplossing er uiteindelijk ook wordt gekozen: alle aanwezigen riepen minister Dilan Yesilgöz op de voorgenomen stopzetting per 1 april uit te stellen. De NVJ heeft nogmaals gewezen op het feit dat een dergelijk uitstel een voorwaarde is om af te zien van juridische stappen richting overheid.