HDC: Bodem is bereikt

maandag 27 oktober 2008

Telegraaf Media Groep sluit vrijwel uit dat HDC Media ontkomt aan de nieuwe bezuinigingsronde. In augustus kondigde TMG aan dat 425 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Maar volgens HDC is met de huidige redactieformatie van 250 FTE echt te bodem bereikt. Zo bleek uit het overleg dat de NVJ had met de Raad van Bestuur TMG in aanwezigheid van redactieraad, redactiecommissie en directie HDC.

De redacties van HDC Media (o.a. Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leidsch Dagblad, De Gooi- en Eemlander en Almere Vandaag) hebben eerder laten weten dat zij niet meer kunnen bezuinigen omdat het huidige aantal FTE’s hard nodig is voor nieuwe projecten. De bodem van 250 FTE’s is nu echt bereikt. De redacteuren zijn desnoods bereid om tot acties over te gaan, mochten die nodig zijn. In de afgelopen vijf jaar is het aantal arbeidsplaatsen ongeveer gehalveerd. Recent nog is een door de redactie goedgekeurd waarbij 30 arbeidsplaatsen verloren gaan op de redactie.

Volgens NVJ-secretaris Bianca Rootsaert geven de HDC-redacties aan dat er ook anders kan worden omgegaan met een slechte marktpositie. ‘Kostenbesparingen zijn defensief. Het gevaar bestaat dat er zoveel tijd en aandacht uitgaat naar reorganisaties dat het gaat ontbreken aan tijd en geld om te investeren in nieuwe markten. En dan kun je wachten tot de laatste lezer zijn abonnement opzegt. De redacties hebben nu met bureau Leon de Wolff Mediamanagement projecten en richtingen bedacht die er voor moeten zorgen dat er meer nieuwsconsumenten bereikt kunnen worden. De redactie is bereid om deze grote omslag te maken en heeft er ook zin in.’

TMG sluit nieuwe projecten niet uit, laat ze de NVJ weten, maar anderzijds beschikt zij nog niet over businessmodellen die er voor zorgen dat met deze projecten daadwerkelijk op korte termijn voldoende geld verdiend kan worden. Op dit moment voert bureau McKinsey onderzoek uit naar knelpunten en mogelijke besparingen waarbij ook wordt gekeken naar een betere samenwerking tussen print en digitaal. HDC geeft aan zelf de mogelijkheden voor samenwerking te willen onderzoeken en heeft hiervan McKinsey op de hoogte gebracht.

Volgens TMG wordt begin november duidelijk waar en hoeveel arbeidsplaatsen er zullen verdwijnen. Op dit moment vinden onderhandelingen plaats over een nieuw sociaal plan.