Herziening zaken gedupeerde zzp’ers

vrijdag 21 mei 2010

De FNV en NVJ zijn blij dat minister Donner van Sociale zaken eindelijk door de bocht is gegaan in de zogeheten zzp-zaak. De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd de zaken van alle gedupeerde zzp’ers opnieuw te laten bekijken. Zzp’ers die onterecht van fraude werden beticht worden nu eindelijk geholpen.

De minister komt tegemoet aan nagenoeg alle wensen van de Tweede Kamer. De zzp-motie die onlangs met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen vraagt om ruimhartigheid bij het herbeoordelen van de duizenden zaken. Die is toegezegd door de minister. Ook krijgen de mensen die niet zelf om herbeoordeling hebben gevraagd een brief met een uitnodiging daartoe. Ook gaat de minister via advertenties mensen oproepen die uit de bestanden verdwenen zijn.
PvdA’er Ruud Vreeman gaat op verzoek van minister Donner de commissie ‘Herbeoordeling zzp’ers’ leiden. De FNV roept alle gedupeerden op, die voor 1 juli 2006 vanuit de WW een eigen bedrijf zijn begonnen en door het UWV van uitkeringsfraude zijn beticht, zich te melden en om herziening te vragen. Eind 2010 zijn, zo hoopt FNV, alle dossiers behandeld.

Duizenden zzp’ers zijn de afgelopen jaren vervolgd, omdat ze zouden hebben gefraudeerd. Deze zzp’ers zijn door het UWV uitgenodigd om vanuit een WW-uitkering voor zichzelf te beginnen. Daarbij zijn zij slecht voorgelicht over het aantal gewerkte en niet gewerkte uren dat ze moesten opgeven. Zowel FNV en NVJ hebben dit probleem in 2009 aangekaart bij de Tweede Kamer, die vervolgens de Nationale Ombudsman heeft verzocht een onderzoek te verrichten. In februari van dit jaar kwam hij met het rapport ‘Zzp’ers met een valse start’. Daarin constateert de Ombudsman dat het UWV ‘onbehoorlijk’ heeft gehandeld en daardoor grote groepen mensen ‘onevenredig zwaar getroffen’ zijn.