Hoe gaat het nu verder met de cao-onderhandelingen Uitgeverijbedrijf?

donderdag 21 december 2023

De afgelopen maanden is er voor werknemers en freelancers bij uitgeverijen ontzettend veel gebeurd. We begonnen in oktober de cao-onderhandelingen – met tussendoor een werkonderbreking en aangekondigde staking – en eindigen het jaar met een afspraak voor werkenden bij DPG Media, Mediahuis en FD Media Groep. Waar komt deze afspraak concreet op neer? Wat betekent het als je voor een andere uitgeverij werkt? En hoe gaat het nu verder met de cao-onderhandelingen die waren vastgelopen?

Foto: Dingena Mol

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd?

De NVJ is trots om te zien dat journalisten de afgelopen maanden in groten getale actie hebben gevoerd voor het repareren van hun koopkracht. De collectieve kracht die hiermee is ontstaan, is onverwoestbaar. Werknemers én freelancers, landelijke, regionale én online titels – de bereidheid samen op te treden was en is groot. Zelfs toen het zou aankomen op een staking, stond iedereen klaar om deze noodzakelijke en moeilijke stap te nemen.

Die spirit heeft ervoor gezorgd dat drie werkgevers, onder wie de twee grootste, een betere loon- en tariefaanpassing per 1 januari 2024 doorvoeren dan aan de cao-tafel was voorgesteld. Het verschil met het oorspronkelijke eindbod is dat de aanpassingen nu per 1 januari 2024 in één keer worden doorgevoerd in plaats van gefaseerd, dat er per 1 januari 2025 een extra verhoging van 2 procent wordt doorgevoerd en dat deze afspraken ook gelden voor freelancers.

Dinsdagmiddag kregen de vakbonden bericht van de Werkgeversorganisatie Uitgeverijbedrijf (WU). Hierin meldt de WU dat de salarisaanpassing van DPG Media, Mediahuis en FD Media nog niet kan worden overgenomen door de andere werkgevers. Voor de NVJ is een cao-akkoord essentieel. We bezinnen ons nog op hoe we dit gaan bereiken.

Wat betekent de huidige situatie als je bij DPG Media en Mediahuis werkt?

De salarisaanpassing die we afgelopen weekend met DPG Media en Mediahuis hebben afgesproken gaan per 1 januari 2024 in. Concreet komt dit op het volgende neer:

  • Als werknemer krijg je het ‘eindbod’ per 1 januari 2024 in één keer (in plaats van gefaseerd) als verhoging doorgevoerd, dat wil zeggen: je (fulltime) bruto salaris + € 160 + 2% + € 80 + 1,5%
  • Als freelancer stijgen je tarieven mee. Een grote stap voor de Mediahuis-entiteiten, bij DPG was dit middels de Werkcode al geregeld
  • Als werknemer én freelancer krijg je daarnaast per 1 januari 2025 2% indexatie. Dit zou volgens de meest recente prognose de inflatie voor dat jaar moeten dekken. Blijkt de inflatie in 2025 4% of hoger, dan wordt er opnieuw onderhandeld voor een betere compensatie
  • Bovenstaande salarisaanpassing geldt óók als je niet lid bent van de NVJ

Wat betekent de huidige situatie als je voor een andere uitgeverij werkt?

Werk je voor een andere uitgeverij, bijvoorbeeld Hearst of Springer Media, dan krijg je volgende maand nog geen indexatie én is er nog geen enkele afspraak.*

Deze uitgeverijen (zo'n vijftien in totaal) wachten tot de WU aan de cao-tafel een afspraak heeft gemaakt met de bonden. Het gebeurt vaker dat aflopende cao’s niet op tijd zijn verlengd; nieuwe afspraken worden dan vaak met terugwerkende kracht ingevoerd. 

De actiebereidheid van journalisten bij DPG Media, Mediahuis en FD Mediagroep heeft ervoor gezorgd dat deze werkgevers nu al een salarisaanpassing hebben geregeld voor hun werknemers en freelancers. Jezelf en je collega's organiseren en in actie komen, helpt dus echt. Dit kan het proces versnellen en voor betere afspraken zorgen.

Na de kerstperiode zal de NVJ daarom contact zoeken met leden bij andere uitgevers om in gesprek te gaan over hoe wij ook daar gezamenlijk koopkrachtverlies kunnen aanpakken.  

*De enige uitzondering hierop is Roularta. Deze uitgeverij keert het oorspronkelijke eindbod uit dat door alle vakbonden en leden is afgewezen.

Hoe staat het er nu voor aan de cao-tafel?

Aan de cao-tafel houden de andere werkgevers vooralsnog vast aan het oorspronkelijke eindbod: per 1 januari 2024 een verhoging van 160 euro bruto per maand, per 1 april 2024 2 procent structurele loonstijging, per 1 januari 2025 een verhoging van 80 euro bruto per maand en per 1 april 2025 1,5 procent structurele loonstijging. 

Dit bod is eind november massaal afgewezen door leden van de NVJ en de andere onderhandelende vakbonden: FNV, CNV en De Unie. DPG Media en Mediahuis hebben toegezegd zich hard te maken om de cao-onderhandeling voort te zetten op basis van de met de NVJ gemaakte afspraken. We wachten nog even af hoe succesvol hun inspanningen zullen zijn.  

De inzet vanuit de NVJ blijft een sectorbrede cao die de koopkracht van alle werkenden genoeg repareert en goede werkvoorwaarden regelt. Voor de goede orde: de onderhandelingen gaan ook over andere afspraken die werkenden iets opleveren, zoals pensioen, werkdruk en stagevergoeding.

Kortom…

We zijn er dus nog niet, maar we willen benadrukken dat we de afgelopen maanden gezamenlijk al veel hebben bereikt. Werkgevers weten voor altijd dat we samen opstaan als dat nodig is. Wij zijn alle NVJ-leden dan ook enorm dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid!