Hoe pas je de Werkcode DPG toe?

woensdag 9 november 2022

De Werkcode DPG legt een bodem in de markt: je verdient als freelancer voor DPG-titels minstens 30 euro per uur. Die 30 euro is afgesproken als minimumtarief. Daarnaast staat in de Werkcode een richtlijn waarmee jij een eerlijk tarief kunt bepalen: je tarief zou minimaal 167% van het cao-loon moeten zijn. Hoe zorg je ervoor dat je dat tarief ook echt kunt uitonderhandelen?

De crux bij het bepalen van je tarief is dat je de cao voor journalisten goed begrijpt. Dat is even nieuw voor veel freelancers. In de Werkcode is vastgelegd dat de tarieven voor freelancers worden berekend aan de hand van cao-salarissen. Een cao gaat uit van verschillende salarisschalen. Als freelancer moet je weten in welke schaal jouw opdracht zou vallen en met welk bedrag je dus aan het rekenen kunt slaan. Journalisten in loondienst worden over het algemeen ingedeeld in de schalen 6, 7 en 8 van de cao. Zo vallen redacteuren en verslaggevers in schaal 6, geldt voor gespecialiseerde of gezichtsbepalende redacteuren schaal 7, en komen sterverslaggevers, correspondenten en chefs van deelredacties in schaal 8 terecht.

Bepaal per opdracht je schaal en uurtarief met de cao-tekst

In de cao-tekst zijn uitgebreidere omschrijvingen te vinden van de functies per schaal. In welke schaal jij als freelancer valt, kan per opdracht verschillen. Vraag je dus bij elke klus af welke kennis en ervaring je hebt en hoe relevant die is voor de opdracht. Zo kun je tijdens de onderhandeling over het tarief goed beargumenteren met welke functie de opdracht in kwestie te vergelijken is. En dus op welk salaris jouw tarief zou moeten worden gebaseerd.

Als je eenmaal op de hoogte bent van deze schaalindeling kun je in de cao de bijbehorende lonen opzoeken en daarmee de rekensom maken naar een uurtarief. Om freelancers deze exercitie te besparen, heeft de NVJ van die relevante schalen al een vertaalslag gemaakt naar de freelance uurtarieven:

  • Schaal 6: begin schaal = omgerekend €30 per uur; einde schaal = omgerekend €46,48 per uur
  • Schaal 7: begin schaal = omgerekend €34,84 per uur; einde schaal = omgerekend €54,49 per uur
  • Schaal 8: begin schaal = omgerekend €44,93 per uur; einde schaal = omgerekend €62,91 per uur

Wie werkt voor woordtarieven zal een extra berekening moeten maken voor het aantal uren dat je met een artikel bezig bent. ‘De fictieve inschaling van freelancers is natuurlijk voor discussie vatbaar,’ zegt NVJ-jurist Petra Oudhoff, ‘maar die discussie is er ook bij inschaling van mensen in loondienst.’ Door de invoering van de Werkcode bleek bijvoorbeeld dat eindredacteuren bij DPG consequent in schaal 6 zitten, terwijl de NVJ vindt dat hun werk in 7 zou moeten worden ingeschaald. ‘Over wat die functie waard is, verschillen we van mening.’

Werkcode DPG jaar na invoering geëvalueerd

Binnenkort gaat de NVJ hierover met DPG in gesprek. Oudhoff: ‘Aan discussies tussen freelancers en hun chefs tijdens een onderhandeling kunnen wij als NVJ niet zoveel veranderen, maar de Werkcode DPG geeft freelancers wel nieuwe handvatten.’ Een jaar na de invoering zullen de NVJ en DPG Media de toepassing van de werkcode evalueren.

En wat doet Mediahuis?

De NVJ vindt het van groot belang de werkcode ook in te voeren bij andere uitgeverijbedrijven, te beginnen bij de tweede speler in de dagbladensector: Mediahuis. Eind september heeft de vereniging hierover een eerste gesprek gehad met de directie van Mediahuis. Tijdens dat gesprek bleek dat Mediahuis op dit moment afhoudend is wat betreft een werkcode voor freelancers.

Voor het eind van dit jaar gaat de NVJ opnieuw met Mediahuis in gesprek. Er moet duidelijkheid komen of Mediahuis bereid is stappen te zetten richting een werkcode. De NVJ kan bij deze gesprekken de informatie van freelancers goed gebruiken. Werk jij voor Mediahuis-titels en verdien je minder dan 30 euro per uur als freelancer? Of wordt jouw uurtarief niet geïndexeerd? Laat het weten aan belangenbehartiger Lisa Koetsenruijter (lkoetsenruijter@nvj.nl). Uiteraard gaat de NVJ vertrouwelijk om met je informatie.