Hoge tevredenheid over NVJ-lidmaatschap volgens onderzoek

woensdag 26 juli 2017

Gratis individuele rechtshulp, collectieve belangenbehartiging, persvrijheid en veiligheid, perskaart en Villamedia zijn de belangrijkste redenen om lid te zijn van de NVJ. Dit blijkt uit een brede ledenenquête die dit voorjaar werd gehouden onder leden, niet-leden en ex-leden.

De NVJ hield afgelopen mei en juni een digitaal onderzoek over  de diensten, waarden, kanalen en enkele ontwikkelingen van de NVJ. Met 1.349 deelnemers, leden, niet-leden en ex-leden, was de respons hoog.

Belangrijkste redenen om NVJ lid te zijn blijven ‘Gratis individuele rechtshulp’, ‘Collectieve belangenbehartiging voor cao’s en sociaal plannen’,  ‘Opkomen voor- en hulp bij persvrijheid en veiligheid’, ‘Perskaarten’ en ‘Villamedia’. Inzoomend op respondentgroepen vinden (logischerwijs) respondenten die freelancer zijn ‘collectieve belangenbehartiging voor cao’s en sociaal plannen’ minder belangrijk dan respondenten die werknemer zijn.  Het omgekeerde geldt, ook logisch, voor de dienstverlening voor zelfstandigen (zoals bemiddeling voor betere tarieven, contracten, betaling en auteursrechten).

Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor welke diensten, de bekendheid van diensten en communicatiekanalen verbeterd kunnen worden en welke kanalen het beste ingezet kunnen worden afhankelijk van de leden subgroepen.

NVJ Rechtshulp

Het kwaliteitsoordeel over de rechtshulp diensten van de NVJ, zowel het juridische spreekuur als de hulp in individuele gevallen (apart onderzoek) is onverminderd hoog met een 4,0 score uit 5 voor het kwaliteitsoordeel.

NVJ Academy

Van de respondenten heeft 75 procent de afgelopen 2 jaar geen cursus gevolgd. Van de overige 25 procent  deed 12 procent dit bij de NVJ Academy, nog eens 12 procent bij een ander opleidingsinstituut en 1 procent bij een post-HBO of post-universiteitsinstituut. Uit de enquête blijkt dat deelnemers enthousiast zijn over de NVJ Academy. De prijs-kwaliteitsbeleving van de NVJ Academy is bij de respondenten die bij de NVJ Academy een cursus volgden beduidend hoger dan bij respondenten die geen cursus deden of deze ergens anders deden. 

Enkele  andere resultaten uit de NVJ ledenenquête:

  • De NVJ heeft afgelopen jaar een nieuwe website geïntroduceerd. Veel respondenten hebben er nog geen mening over, maar van hen die dat wel hebben vindt 89 procent de site een verbetering.
  • Respondenten vinden de NVJ veelal ‘Deskundig’ en ‘Betrokken’. Op de door de NVJ belangrijk geachte waarden ‘Innovatief’ en ‘concreet voordeel leverend’ wil de NVJ nog beter scoren.
  • Respondenten die vinden dat de NVJ zich moet verbreden en degenen die vinden dat de NVJ zich meer moet focussen op (foto)journalistiek, houden elkaar in evenwicht.
  • 11 procent van de respondenten vindt het een minpunt dat de NVJ is aangesloten bij de FNV, 55 procent vindt het een pluspunt en 34 procent vindt het niet relevant.
  • Een meerderheid van de respondenten (79%) is positief over een ‘NVJ keurmerk als kans voor het journalistieke vak’.  Over het ‘hoe dan ’ en onder ‘welke voorwaarden’ blijken veel vragen te zijn waardoor dit onderwerp vervolgonderzoek behoeft als de NVJ hiermee verder wil.

NVJ-lidmaatschap aanbevelen

Op de vraag ‘In welke mate zou je het NVJ-lidmaatschap aanbevelen’ is de gemiddelde score met een 7,8 uit 10 hoog. Inzoomend op leeftijd of soort lid zijn hier geen grote verschillen. Hier is de NVJ tevreden mee, mede omdat de hier uit af te leiden Nett Promotor Score (NPS) met 31 procent ook hoog is. NPS is de modernere variant van de tevredenheidsscore, die een hogere voorspellende waarde heeft voor toekomstig gedrag dan de vraag ‘ben je tevreden’.

De NVJ heeft de intentie dit onderzoek op regelmatige basis uit te voeren.