Hoger beroep voor hoger bedrag

dinsdag 26 januari 2021

Afgelopen week heeft het Hof kenbaar gemaakt dat het, door DPG, ingediende hoger beroep inhoudelijk behandeld gaat worden. Voor de volledigheid; het betreft hier de zaak die is aangespannen tegen de uitgever DPG Media door mij, als fotojournalist en parallel daaraan door Britt van Uem, als schrijvend journalist. Dus stond ik deze week voor de keus: de handdoek in de ring gooien en een eind maken aan een waarschijnlijk nog langjarig proces of doorvechten voor een principiële zaak.

Nu stoppen zou betekenen dat alle inspanningen van dit traject voor niks zouden zijn geweest. Mijns inziens is dit geen aanlokkelijke optie. Ik realiseer mij dat de nieuwe ronde die ik met de NVJ nu weer in ga een hoop energie, tijd en geld gaat kosten. Na overleg met de NVJ en mijn advocaat, Otto Volgenant, heb ik besloten om de toegeworpen handschoen op te nemen.
Om een globale indruk te geven van de tijdsduur: medio 2022 zal er waarschijnlijk een uitspraak volgen.

Dankzij de ondersteuning door de NVJ en een goede advocaat ga ik vol vertrouwen dit nieuwe traject in. Zeker nu bij de publieke omroep, landelijk en regionaal afspraken zijn gemaakt over redelijke (minimum)tarieven voor freelancers. Tarieven die starten bij 32 euro per uur en oplopen naar mate er sprake is van meer ervaring, specialisatie en gebruik van eigen apparatuur. Als het Hof mij gelijk geeft, zal opnieuw worden uitgesproken dat uitgevers hun tarieven voor professionele (foto)journalisten naar boven moeten bijstellen. De huidige tarieven zijn namelijk niet billijk.
 
Verder spelen er deze tijd nog wat zaken die alles te maken hebben met het streven om te komen tot billijke vergoedingen voor geleverd werk. De uitgevers Mediahuis (inmiddels inclusief de noordelijke uitgever NDC) en DPG zijn gekomen met nieuwe voorstellen hieromtrent. Veel aan deze uitgevers verbonden fotojournalisten hebben al een contract onder ogen gekregen. Opvallend is dat de uitgevers overstappen van een bedrag per foto naar een bedrag per opdracht. Hierin volgen beide uitgevers elkaar.

Bij de ene uitgever (NDC) is het geboden basisbedrag € 75,-, bij de ander (DPG en Mediahuis Noord Holland) € 55,-. De twee uitgevers hanteren vrijwel dezelfde leveringsvoorwaarden. De grootste overeenkomst zit in het feit dat ze eenzijdig, vanuit de opdrachtgever, zijn geschreven en nadelig voor de opdrachtnemer. Opvallend is de volledige licentiebevoegdheid van het aangeleverde beeld wat wordt verlangd door beide uitgevers. Mede zo opvallend omdat de zakenjongens van DPG hun eigen content, geheel terecht, wel beschermen tegen ongebreideld gebruik door Google. Lees hier het artikel in Trouw van afgelopen weekend. Concreet komt het standpunt van DPG erop neer dat ze een betaling willen voor het doorplaatsen en gebruik van hun auteursrechtelijke werk door Google. Ik laat de conclusie geheel over aan de lezer van deze column.

Wat mij vorige week verheugde was het feit dat een aantal fotojournalisten zich hebben verenigd om met hun directe opdrachtgever te onderhandelen over de aangeboden contracten. Dit gebeurt in het noorden en midden van het land. Verheugend omdat ik van mening ben dat, het op deze wijze opkomen voor je belang als ondernemer, de juiste is. De NVF/NVJ is dan goed in staat om hierbij ondersteuning te bieden.

Uiteindelijk ligt de bal bij degene die het contract ondertekent. Vragen die beantwoord moeten worden zijn o.a. Kan ik het maken voor dit bedrag?, Wat is mijn rendement?,
Hoe groot is het volume aan opdrachten? en Wil ik zonder vergoeding ongelimiteerd gebruik van mijn beeld toestaan? Je zal, als ondernemer, uiteindelijk zelf de beslissing moeten nemen. De NVJ/NVF ondersteunt jullie daar graag bij. Samen moeten we ervoor zorgen dat ons mooie vak een toekomst behoudt.