Honderden klachten persalarmering in drie maanden

donderdag 25 juni 2015

Sinds de invoering van de lijst van incidenten die gealarmeerd moeten worden aan de pers, nu drie maanden geleden, zijn bijna 700 klachten over persalarmering binnengekomen. In een aantal regio’s wordt slecht op deze klachten gereageerd. Dit constateert de NVJ-werkgroep Pers & Politie. De klachten en verbeterpunten werden woensdag besproken in het periodieke overleg met de Nationale Politie.

De woordvoerder van de Nationale Politie, Wim Hoonhout, erkent het probleem en zal het probleem aankaarten bij de betreffende eenheden. Ook wordt er bij politiecoördinatoren op aangedrongen om lokaal de regionale pers bijeen te roepen en de problemen te bespreken.

De lijst met meer dan 20 incidenten werd drie maanden geleden op de website van de NVJ gepubliceerd. Hier kunnen klachten over geen of gebrekkig persalarm worden gemeld. Het online klachtenformulier geeft ruimte om politieregio, soort incident, klacht en datum in te vullen. De NVJ houdt toezicht op de meldingen en stuurt de berichten door naar de contactpersonen van de politie-eenheden. De NVJ roept houders van de politieperskaart op actief klachten over persalarmering te blijven melden. Het evalueren van de klachten en het monitoren daarvan dragen bij tot een betere persalarmering.

Automatisering persalarmering op meldkamers

Een belangrijke oorzaak voor het slecht doorkomen van meldingen is de extra handeling die centralisten moeten doen om de pers te informeren. Dit wordt nu nog vaak nagelaten. De Nationale Politie heeft toegezegd om bij de introductie van een nieuw systeem (tussen 2016 en 2018) een automatische melding mee te nemen in de programmatuur, maar dit is voor de werkgroep onacceptabel. Het inbouwen van een automatische melding in de diverse systemen zou veel eenvoudiger moeten kunnen, aldus de werkgroep. In juli zal een delegatie van de werkgroep en de Nationale Politie overleg voeren met de ICT-verantwoordelijke van een meldkamersysteem over de inbouw van een dergelijk  geautomatiseerde melding richting pers.

Twitter-foto’s

Tijdens het periodiek overleg werden ook de irritaties over Twitter-foto’s besproken. Regelmatig worden foto’s van incidenten, gemaakt door agenten, gebruikt in reguliere media. Dit leidt tot grote ergernis bij fotografen. De politie heeft eerder toegezegd dat foto’s van agenten niet mogen concurreren met het werk van professionele fotografen. Bij de aanbesteding voor nieuwe telefoons zou bij de Twitter-functie een functionaliteit toegevoegd kunnen worden, waardoor politiefoto’s via social media altijd van een logo worden voorzien. Politiewoordvoerder Hoonhout heeft toegezegd hierop terug te komen.

Instructiekaartje voor politie

Het instructiekaartje met rechten en plichten voor politieperskaarthouders zal worden vervangen door een tekst inclusief het logo van de politie op de achterzijde van de bestaande  rellenkaart. Het huidige kaartje is te klein. Wel wordt het belang ervan onderschreven dat de politie weet wat de rechten van de pers op locatie zijn. 

Volg ook op Twitter @politieperskrt voor actuele berichtgeving over persalarmering.