Hoorzitting Zelfstandigenaftrek

woensdag 20 mei 2015

De creatieve industrie, waaronder de NVJ, FNV KIEM, Platform Makers en Kunsten’92, organiseren op dinsdag 2 juni in Nieuwspoort een hoorzitting over de zelfstandigenaftrek. Cruciale spelers in het debat krijgen ieder 10 minuten de tijd om hun standpunt over de zelfstandigenaftrek kenbaar te maken. Daaropvolgend vindt een debat plaats met de sprekers en zzp’ers. Het debat wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter. 

De namen van de sprekers worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. 

Doel 

Om een goed debat te kunnen voeren is het nodig om alle argumenten  -  zowel de voors en tegens - te kennen. Een hoorzitting dient om grip te krijgen op de verschillende standpunten.

Aanleiding 

Staatssecretaris Eric Wiebes, van Financiën, wil het belastingstelsel herzien en de fiscale faciliteiten voor zzp’ers beperken. Als het aan Wiebes ligt komen alleen de zzp’ ers in aanmerking voor zelfstandigenaftrek die werkgelegenheid creëren en een substantiële bijdrage leveren aan innovatie. Dit betekent dat zelfstandigen zonder personeel geen recht meer hebben op de zelfstandigenaftrek. Dit treft vooral de creatieve industrie hard.  Afschaffing van de zelfstandigenaftrek scheelt hen minimaal  €221,-  per maand in hun portemonnee. Dit terwijl zij hun eigen baan creëren en er in de creatieve industrie geen alternatieve banen voor hen zijn in loondienst.

Aanmelden

De hoorzitting vindt plaats op dinsdag 2 juni van 16.00 tot 18.00 uur in Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag. Aansluitend is er een borrel (voor eigen rekening). Zzp’ers worden nadrukkelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn en deel te nemen aan het debat. Deelname is gratis mogelijk via vereniging@nvj.nl onder vermelding van ‘Hoorzitting’. Dit kan tot 1 juni. 

Petitie Handen af van de zelfstandigenaftrek

Met de boodschap ‘Handen af van de zelfstandigenaftrek’ begonnen NVJ en andere beroepsorganisaties enkele maanden geleden een petitie voor behoud van de zelfstandigenaftrek. De NVJ roept als een van de initiatiefnemers iedereen op de petitie te ondertekenen.