Huis-aan-huisbladjournalisten: informatiebijeenkomst 10 maart

woensdag 9 maart 2016

De NVJ wil graag de leden van de huis-aan-huisbladen zo goed mogelijk informeren over het onderhandelingsresultaat aansluiting van de oude Cao huis-aan-huisbladjournalisten bij de nieuwe Cao Uitgeverijbedrijf. Op 10 maart beantwoordt Annabel de Winter, secretaris Lokale Media, in Amersfoort vragen over onder andere de kenmerkende bepalingen voor de huis-aan-huisbladjournalisten en over het nieuwe persoonlijk keuze budget.

Kom naar de informatiebijeenkomst

  • 10 maart, 14.00-16-00 uur
  • De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort

Graag vooraf aanmelden via de e-mail: Jim Verhoef, jverhoef@nvj.nl onder vermelding van “bijeenkomst 10 maart”. Ook je collega's zijn welkom!

Maak gebruik van je stemrecht

Wil Monsieurs, bestuurslid sectie Lokale Media en cao-onderhandelaar: ‘We hebben alle specifieke onderdelen uit de bestaande cao ondergebracht in een apart hoofdstuk van de cao Uitgeverijbedrijf. Hiermee hebben we behouden wat specifiek voor de huis-aan-huiskrantjournalist van belang is. Met andere woorden: voor de journalisten van huis-aan-huiskranten verandert er inhoudelijk niets met deze omhanging.

Wij, onderhandelaars, leggen het resultaat met en gerust hart positief aan de leden voor. Wat ons betreft kan je dus deze cao goedkeuren. Je moet dan wel het stemformulier, dat je per e-mail hebt ontvangen, invullen en aan de NVJ retourneren. Stemmen is een mooi recht, maak er dus vol overtuiging gebruik van. Wij rekenen op jullie.’

  • Stemmen kan tot en met maandag 14 maart

Meer informatie