De ideale journalist: fundamenteel tegen

vrijdag 14 november 2014

Bestaat de ideale journalist en hoe ziet die er dan uit? Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, boog zich daarover in zijn rede 'De ideale journalist' ter gelegenheid van het afscheid van de NVJ-bestuursleden Agnes Koerts en Huub Elzerman. Putters: 'De ideale journalist loopt op met de lokale en landelijke politiek en met inwoners. Niet alleen omwille van het negatieve nieuws of de hypes, maar voor het voeden en organiseren van de maatschappelijke dialoog en de variatie van nieuwsproducten die daarbij hoort. Die samenspraak is de kern van het werk van de ideale journalist'. Meer bij Villamedia