Incidentenlijst persalarmering online

woensdag 18 maart 2015

De NVJ en Nationale Politie hebben een nieuwe lijst ontwikkeld van incidenten die gealarmeerd moeten worden aan de pers. Deze lijst met meer dan 20 incidenten is te vinden op de website van de NVJ. Hier kunnen ook klachten over geen of gebrekkig persalarm worden gemeld. Het online klachtenformulier geeft ruimte om politieregio, soort incident en klacht in te vullen.

De NVJ houdt toezicht op de meldingen en stuurt de berichten door naar de contactpersonen van de politie-eenheden.

De NVJ roept houders van de politieperskaart op actief klachten over persalarmering te blijven melden. Het evalueren van de klachten en het monitoren daarvan kunnen leiden tot een aanpassing van de lijst en dragen bij tot een betere persalarmering.

Volg ook op Twitter @politieperskrt voor actuele berichtgeving over persalarmering.