Info bijeenkomst ANP onderhandelingsakkoord op 30 augustus

donderdag 28 juli 2016

NVJ is met het ANP tot een onderhandelingsakkoord gekomen dat op dit moment met een positief advies aan de leden van de NVJ ter goedkeuring wordt voorgelegd. Leden kunnen stemmen tot 1 september. Om vragen van werknemers bij ANP te beantwoorden en dieper in te gaan op specifieke bepalingen uit het onderhandelingsakkoord nodigt de NVJ alle werknemers bij ANP uit voor een informatiebijeenkomst. Op dinsdag 30 augustus van 13:30 – 14:30 bezoekt NVJ secretaris Annabel de Winter de redactie van ANP in Rijswijk.

Het onderhandelingsakkoord kort samengevat

De afgelopen maanden heeft de NVJ met de directie van het ANP onderhandeld om tot afspraken te komen over de arbeidsvoorwaarden voor de journalisten bij het ANP. Dat was noodzakelijk omdat de directie van het ANP in 2015 tot de conclusie kwam dat zij de nieuwe CAO UB Deel II Journalistiek op belangrijke onderdelen niet zou volgen. Deze CAO is voor journalisten werkzaam in het gehele uitgeverijbedrijf afgesloten - hierin is de oude CAO voor Dagbladjournalisten geïntegreerd.

Onderdelen die het ANP niet wil volgen

De onderdelen van de nieuwe CAO UB Deel II Journalistiek die het ANP NIET wil volgen zijn onder meer:

  • de structurele loonsverhoging van 1% per 1 juli 2015 en de loonsverhoging van 2% in de loop van 2016. Dat betekent dat er sinds de structurele loonsverhoging over 2014, die het ANP wel heeft toegepast, geen nieuwe structurele loonsverhogingen zijn doorgevoerd bij het ANP.
  • Het PKB, integraal onderdeel van de CAO UB, is bij het ANP niet geïmplementeerd.
  • Andere moderniseringen van de CAO UB II Journalistiek, zoals afbouw van de senioren regeling en omzetting in 2 extra vrije dagen voor alle leeftijden zijn evenmin uitgevoerd.

Nieuwe afspraken

Omdat het ANP vanaf 2011 de CAO voor Dagbladjournalisten volgt voor haar journalisten in loondienst en daarnaast enkele eigen ANP regelingen blijft hanteren, moesten er nieuwe, allesomvattende afspraken worden gemaakt.

Waarom een onderhandelingsakkoord?

Het ANP wil een eigen regeling die bestaat uit: toepassing van de nieuwe CAO UB (voor journalisten) Deel II voor zover daar niet van af wordt geweken in het onderhandelingsakkoord met het ANP. De afwijkingen bestaan uit ANP-eigen regels, sommige al langer van toepassing, andere nieuw. Onderdeel van de nieuwe regeling voor het ANP is in ieder geval een aanbod voor een structurele loon- en schaalverhoging.

De NVJ is zich bewust van de positie van het ANP en beschouwt het aanbod van een structurele loon- en schaalverhoging als een stap in de goede richting - dit is ook de reden waarom de NVJ het onderhandelingsakkoord met een positief advies aan de NVJ leden bij het ANP voorlegt. Wel past hierbij de opmerking dat de werknemers van het ANP een groeiende achterstand oplopen ten opzichte van hun collega-journalisten op wie de structurele loonsverhoging van de CAO UB Deel II Journalistiek wordt toegepast.

Bekijk hier de belangrijkste punten uit het onderhandelingsakkoord tussen de NVJ en het ANP (pdf)

Voor vragen over de informatiebijeenkomst kunt u contact opnemen met Jim Verhoef jverhoef@nvj.nl