Ingrepen in fiscale positie zzp’ers

zaterdag 8 december 2012

Het kabinet Rutte 2 wil de fiscale faciliteiten voor zelfstandige ondernemers op de schop nemen. Volgens het voorstel van de commissie- Van Dijkhuizen wordt de zelfstandigenaftrek (nu nog € 7280) in 2017 gehalveerd en daarna afgeschaft. De startersaftrek (nu maximaal € 2123) wacht hetzelfde lot. Hiervoor in de plaats komt in 2015 een winstbox te staan met een vast belastingtarief.

Bron:
Regeerakkoord