Initiatief Belgische internetheffing moedige stap

maandag 21 november 2011

SABAM, de organisatie die in België de rechten van auteurs beschermt, gaat access providers verplichten om een auteursrechtvergoeding te betalen. De NVJ juicht het initiatief van SABAM toe. Een moedige stap, vindt algemeen secretaris Thomas Bruning. ‘Er valt weerstand te verwachten, maar ergens moet een begin worden gemaakt met een eerlijke verdeling van internetinkomsten.’ Ruim twee jaar geleden pleitte de NVJ samen met de commissie Brinkman voor een internetheffing. Deze werd toen direct afgewezen door minister Plasterk. Ten onrechte, vindt nog steeds de NVJ.

Volgens Christophe Depreter, algemeen directeur van SABAM, kunnen internetgebruikers dankzij providers auteursrechtelijk beschermde werken downloaden. ‘Die providers doen dus een ‘mededeling aan het publiek’ van werken waarop auteursrecht rust. Hierdoor zijn zij een vergoeding schuldig.’ SABAM besloot om elke access provider daarom een factuur te sturen om voor die ‘mededeling aan het publiek’ een vergoeding te innen. Daarmee hoeft niet de internetgebruiker de auteursrechten te betalen.

Een jaar geleden voerde SABAM al gesprekken met de internetproviders maar toen kwamen de partijen niet tot een akkoord. Twee weken geleden heeft de organisatie alle internetproviders een brief gestuurd met het verzoek om jaarcijfers beschikbaar te stellen. Op basis van die informatie zal SABAM aan de providers een vergoeding vragen voor de beschikbaarstelling van beschermde werken op internet. Voor die toestemming stelt SABAM een tarief van 3,4 procent van de internetabonnementsprijs voor. Het percentage is gebaseerd op de kabelverdeling in België. Depreter schat op basis van eigen cijfers dat het om een totaal van 30 miljoen euro per jaar gaat.

SABAM heeft zelf ook een analyse gemaakt op basis van jaarrekeningen, indien de access providers niet reageren op het verzoek om cijfers aan te leveren. Depreter verwacht dan ook niet dat de brievenbus snel gevuld zal zijn met reacties. ‘We zullen ons dan baseren op ons eigen onderzoek. We beseffen dat we onze verantwoordelijkheden moeten nemen om onze auteurs en componisten te verdedigen en te innen. We hopen natuurlijk dat we naar aanleiding van onze brief weer in gesprek komen met de access providers.’
SABAM heeft ondertussen ook studie gedaan naar een nieuw repartitiesysteem, maar voordat in de verdere ontwikkeling hiervan wordt geïnvesteerd zegt Depreter te wachten op een oplossing, rechterlijk danwel contractueel. ‘Indien het niet lukt om de access providers mee te krijgen heb ik een volmacht van mijn Raad van Bestuur om te dagvaarden.’

Ruim twee jaar geleden pleitte de NVJ samen met de commissie Brinkman voor een internetheffing, maar deze werd direct afgewezen door minister Plasterk. Ten onrechte, vindt nog steeds de NVJ. ‘Het werk van journalisten vertegenwoordigt, juist ook digitaal, een belangrijke waarde’, aldus NVJ-secretaris Thomas Bruning. ‘Die waarde zou aan journalisten en redacties ten goede moeten komen en niet moeten blijven hangen bij kabelbedrijven, providers en telecombedrijven. Een heffing bij deze bedrijven die profiteren van het contentaanbod, zou dan ook logisch zijn.’
Twee jaar geleden ontstond het beeld dat bij het plan over de internetheffing het publiek deze zou moeten betalen en dat daarmee kranten overeind zouden worden gehouden. Volstrekte onzin, aldus Thomas Bruning. ‘Het gaat erom dat betaald worden voor de op het internet beschikbare content. De makers daarvan, die vaak ook voor printredacties of omroepen werken, verdienen daarvoor een eerlijk deel. En dat eerlijk deel kan makkelijk uit de forse rendementen van kabelmaatschappijen en providers worden opgebracht.’