Initiatief om makers opt-out optie voor AI-platformen te geven

dinsdag 28 mei 2024

‘Opt Out Now!’ is de naam van het initiatief waarmee de Federatie Beeldrechten makers in staat wil stellen om hun beeldmateriaal buiten de greep van AI-platformen te laten. NVF-leden die hun werk niet door AI-platformen ongevraagd en onbetaald willen laten gebruiken, kunnen zich voor het ‘Opt Out Now!’-initiatief aanmelden bij de Federatie Beeldrechten.

In diverse sectoren wordt er volop discussie gevoerd over het gebruik van Artificial Intelligence-platforms (AI) voor het maken van tekst, beeld en video. De fotojournalistiek is hier geen uitzondering op. Los van het gebruik van AI voor het vervaardigen van beeldmateriaal, is er ook nog de vraag of makers het moeten toestaan dat AI-software hun beelden verzamelt en gebruikt als ‘basismateriaal’. De Federatie Beeldrechten, waar de NVF/NVJ deel van uitmaakt, is bezig met een ‘Opt Out’-mogelijkheid voor makers die hun beelden niet beschikbaar willen stellen voor AI-platformen. De titel van het initiatief is ‘Opt Out Now’.

Auteursrecht van de makers geschonden

AI-platformen verzamelen zoveel mogelijk basismateriaal (waaronder foto’s en video’s) om uiteindelijk ‘nieuw’ werk te creëren. Daarmee wordt het auteursrecht van de makers geschonden: er wordt immers geen vergoeding aan de makers betaald door de exploitanten van die AI-platformen. Ook worden er geen credits gegeven aan diezelfde makers.

Aanmelden

De Federatie Beeldrechten ziet de nodige juridische rechtvaardiging voor een opt-out mogelijkheid (voor de geïnteresseerden: Artikel 15o van de Nederlandse Auteurswet) en Artikel 4 van de Europese DSM-rechtlijn). NVF-leden die hun werk niet door AI-platformen ongevraagd en onbetaald willen laten gebruiken, kunnen zich voor het ‘Opt Out Now!’-initiatief aanmelden bij de Federatie Beeldrechten.