Inloopspreekuur NPO voor programmamakers

maandag 29 mei 2017

NPO start eind juni met een maandelijks inloopspreekuur waar medewerkers van journalistieke programma’s vragen kunnen stellen aan de netmanager van NPO 2 en de zendermanager van NPO Radio 1 over een plaatsingsbesluit. Het gaat in dit gesprek niet zozeer om het inhoudelijk bespreken van programma’s, maar om het uitleggen waarom bepaalde programmatische keuzes zijn gemaakt.

De NPO vindt het belangrijk dat programmamedewerkers en redacties goed geïnformeerd worden over de achtergronden van programmatische keuzes. Wat zijn de overwegingen bij een jaarplan? Waarom is een plaatsingsbesluit genomen? NPO heeft daarom in overleg met de NVJ een Programmeringsstatuut opgesteld. Dit sluit tevens aan bij de wens van de Tweede kamer die bij de behandeling van de Mediawet de wens uitsprak dat de NPO meer transparantie zou betrachten rondom haar besluitvorming.

In het programmeringsstatuut staat hoe NPO de programmamedewerkers van de omroepen informeert over de achtergronden van het programmeringsbeleid. Ook beschrijft het Statuut hoe de programmering van de NPO in de praktijk tot stand komt en hoe de rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van NPO en de omroepen zijn verdeeld. Op over.npo.nl/besluiten kun je meer lezen over het Programmeringsstatuut en vind je een samenvatting van het Concessiebeleidsplan en het Coördinatiereglement.

Om programmamedewerkers en redacties beter te informeren over onze programmatische keuzes, organiseert de NPO jaarlijks een bijeenkomst waarin de net- en zendermanagers de jaarplannen Radio en Televisie presenteren. De eerste bijeenkomst zal medio september 2017 plaatsvinden en de uitnodiging hiervoor volgt nog.

Inloopuur

Eind juni wordt gestart met een maandelijks inloopuur waar medewerkers van journalistieke programma’s vragen kunnen stellen aan de netmanager van NPO 2 en de zendermanager van NPO Radio 1 over een plaatsingsbesluit. Het gaat in dit gesprek niet zozeer om het inhoudelijk bespreken van programma’s, maar om het uitleggen waarom bepaalde programmatische keuzes zijn gemaakt.

Belangstellenden kunnen een afspraak maken om langs te komen. Het inloopuur voor Radio is op donderdagmiddag van 12 tot 13 uur, voor Televisie op vrijdagmiddag van 12 tot 13 uur.