Instemming verlenging sociaal plan TMG

maandag 29 juni 2015

De NVJ kan een handtekening zetten onder een verlengd sociaal plan bij TMG. De leden hebben ingestemd met het principeakkoord dat vorige week werd gesloten tussen TMG en de vakorganisaties, waaronder de NVJ. Het bestaande sociaal plan wordt vrijwel ongewijzigd verlengd vanaf 1 juli 2015 en is van toepassing op de gevolgen van adviesaanvragen die uiterlijk 30 november zijn ingediend, onder de voorwaarde dat het daaropvolgende advies uiterlijk 31 december 2015 door het bevoegde medezeggenschapsorgaan is gegeven.

De verlenging geldt dus voor alle reorganisaties waarvoor vóór 1 december 2015 advies wordt gevraagd bij een inspraakorgaan, zoals OR of COR. Daarbij is wel afgesproken dat er voor 1 januari 2016 advies moet zijn uitgebracht door (C)OR. Voordat de verlenging definitief is, moeten ook de leden van FNV Kiem, CNV Media en De Unie er nog mee instemmen. Dat gebeurt naar verwachting voor woensdag 1 juli. Op die datum loopt het oude sociaal plan af.