Instructiekaartje rechten en plichten Politieperskaarthouder

donderdag 19 december 2013

In de komende periode ontvangen politieperskaarthouders de Politieperskaart 2014/2015 met bijbehorende Rellenkaart. Met de kaarten wordt ook een nieuw instructiekaartje van de Nationale Politie meegestuurd, dat moet bijdragen aan een betere bekendheid van de Politieperskaart.

De politieperskaart met de bijbehorende rellenkaart en het calamiteitenhesje dient ter identificatie van (foto)journalisten die in door de politie afgezette gebieden hun werk uitoefenen voor de verslaglegging van bijvoorbeeld demonstraties, rellen of calamiteiten. De kaart wordt erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het nieuwe instructiekaartje geeft een toelichting op de Politieperskaart 2014-2015. Hierop staat ondermeer dat de houder van een geldige politieperskaart toegang heeft tot door de politie afgezette gebieden of terreinen indien de opsporingsbelangen, de hulpverlening of de veiligheid niet worden geschaad, een en ander ter beoordeling van de politie. Ook mag de houder binnen de afzetting onbelemmerd werken indien hij of zij zich meldt bij de politie ter plaatse. Het instructiekaartje moet bijdragen aan een betere bekendheid van de Politieperskaart en de daarbij geldende rechten en plichten van (foto)journalisten.

De Landelijke Politieperskaart wordt verstrekt door de NVJ. Meer informatie over de politieperskaart is hier te vinden.

Klachten over bijvoorbeeld hindering tijdens het werk kunnen worden gemeld via het Meldpunt Politie en Pers: stuur een mail aan vereniging@nvj.nl of bel 020 3039 700. Klachten over persalarm / P2000 worden geregistreerd per regio. In het overleg met de Landelijke Politie worden ze besproken.

Twitter: @politieperskrt