Internationale missie over de veiligheid van Nederlandse journalisten

woensdag 9 februari 2022

De Media Freedom Rapid Response (MFRR) organiseert onder leiding van Free Press Unlimited en het European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) een internationale missie over de veiligheid van journalisten in Nederland. De missie die begin dit jaar van start gaat, zal de afnemende veiligheid van journalisten in kaart brengen.

Foto: Peter Hilz

Met de toename van de aanvallen op journalisten krijgt de staat van de persvrijheid in Nederland steeds meer internationale aandacht. In nauw overleg met de NVJ wordt daarom een internationale missie over de veiligheid van journalisten in Nederland georganiseerd. Onderdeel van de missie is gesprekken met journalisten en hoofdredacteuren, beleidsmakers, politie en Openbaar Ministerie, experts, en Kamerleden. Het eindresultaat is een uitgebreid rapport over de veiligheid van journalisten in Nederland dat in een internationale persconferentie als afsluiting van de missie zal worden gepresenteerd.

Media Freedom Rapid Response

De MFRR is een coalitie van zeven persvrijheidsorganisaties gevestigd in Europa, waaronder de European Federation of Journalists (EFJ). De MFRR volgt, controleert en reageert op schendingen van de pers- en mediavrijheid in EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten. Dit project biedt juridische en praktische ondersteuning, publieke belangenbehartiging en informatie om journalisten en mediawerkers te beschermen. Het project is gestart in 2020 en wordt gefinancierd door de Europese Commissie.

Meer bij Free Press Unlimited


PersVeilig

PersVeilig is een gezamenlijk initiatief van de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de Politie en het Openbaar Ministerie en heeft tot doel de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie op straat, op social media en/of via juridische claims. Elke journalist moet zonder gevaar kunnen werken. Blijf niet zitten na een bedreiging of incident. PersVeilig helpt. Meld een incident via PersVeilig.nl