Jaarlijkse 5 miljoen onderzoeksjournalistiek naar regio, studenten en zzp’ers

zondag 3 juni 2018

Minister Arie Slob (Mediazaken) wil deze maand nog zijn voorstel in de ministerraad brengen hoe de 5 miljoen euro wordt besteed die in het regeerakkoord jaarlijks is uitgetrokken voor onderzoeksjournalistiek. Volgens Slob zal dit geld voornamelijk beschikbaar komen voor regionale en lokale journalistiek, zzp’ers en jonge journalisten. De minister was zaterdag te gast tijdens de jaarvergadering van de NVJ in Zwolle.

foto: Martine Krekelaar

De minister wil het mogelijk maken dat zelfstandig journalisten en studenten en pas afgestudeerde journalisten aanvragen kunnen indienen. Slob wil verder voorkomen dat de regeling door uitgevers wordt ‘misbruikt’ om goedkope arbeidskrachten op de redacties te kunnen inzetten. Willen bedrijven in aanmerking komen, dan zullen bedrijven een eigen bijdrage moeten leveren, aldus Slob.

Andere details over de regeling gaf de minister niet. Wel wil hij de regeling licht houden en administratieve rompslomp zoveel mogelijk beperken.

De minister schrok van enkele van de verhalen van zzp'ers die hun ervaringen met de minister deelden, onder andere uit de fotojournalistiek. Tarieven worden eenzijdig vastgesteld of verlaagd en wie niet akkoord gaat met de voorwaarden van sommige uitgevers, belandt op een zijspoor. Het gevolg is een forse omzetverlaging. Minister Slob: 'Ik schrik hiervan, dit is zeer ernstig. Ik ben echter niet in de positie hier even een oplossing voor te bedenken, maar ik ben wel gaarne bereid om me verder te laten informeren.'

Btw-verhoging

De 5 miljoen voor onderzoeksjournalistiek die in het regeerakkoord is afgesproken, weegt niet op tegen de 3 procent btw-verhoging die de printsector maar liefst 30 miljoen kost. Maar volgens Slob vloeit dit voort uit de afspraak in het kader van belastinghervormingen en is dit een gegeven waar hij nu eenmaal mee te maken heeft. 'Elke minister wil bedragen in de plus om nieuwe dingen te doen, maar dat is niet de werkelijkheid.' Wel stipte de minister het Europese voorstel aan om de btw op digitale publicaties te verlagen van 21 naar 6 procent. Dit voorstel van de Europese Commissie wordt vooralsnog tegengehouden door Tsjechië.

Geen betaalmuur

De minister sprak zich uit tegen de mogelijke voornemens van de publieke omroepen om geld te vragen voor de toegang tot programma’s. Slob reageerde hiermee op een bericht uit De Telegraaf van zaterdag. Een reden voor een mogelijke betaalmuur is onder andere als gevolg van het schrappen van 60 miljoen euro uit Den Haag waarmee dalende inkomsten bij de omroepen werden opgevangen. De minister zegt grote waarde te hechten aan journalistieke kwaliteit en wil waar hij kan belemmeringen wegnemen, maar verwacht ook dat de sector met plannen komt en dat de media met elkaar in gesprek gaan.