Je bent (foto)journalist voor het leven

maandag 13 maart 2017

Dit is een veelgehoorde uitdrukking. Maar is dat in 2017 ook nog zo? Vandaag ontvangen de ruim 650 leden van de NVJ Sectie Plus een vragenlijst met het verzoek hun ervaringen met ons te delen. Doel van het onderzoek is, dat we onze leden nog concreter bij initiatieven van de Sectie Plus en dus van de NVJ willen betrekken. 

De NVj Sectie Plus behartigt de belangen van de oudere zelfstandige of in loondienst en gepensioneerde (foto)journalisten. Wij willen kennis, kansen en kaders bieden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Dat doen we door het stimuleren van actuele beroepsbegeleiding en het organiseren van ontmoetingen met collega's. Opkomen voor de belangen van ouderen zien we als onze opdracht. 

Nederland staat vooraan in de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel. Daar zijn veel oudere (foto)journalisten bij. Zij ondervinden dat kwaliteit en onafhankelijkheid hun prijs hebben. Vakmanschap en professionaliteit zijn en blijven belangrijk in de journalistiek, juist nu het medialandschap snel verandert. 

Vandaar dit onderzoek. We hopen op een goede respons. Doet u mee?

Het bestuur van de Sectie Plus